Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 stycznia 2023 roku wysyłanym zarówno do podmiotów wykonujących działalność leczniczą jak i do praktyk zawodowych, udzielających świadczeń na terenie kraju (znak odpowiednio: WS.612.1.2023, WS.612.2.2023) w sprawie obowiązku statystycznego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 informujemy, że termin składania sprawozdań: MZ-88 oraz MZ-89 minął dnia 10 kwietnia br.

Prosimy o niezwłoczne nadrobienie zaległości.

Uwaga!

  1. Sprawozdania należy złożyć elektronicznie logując się do Systemu statystyki w ochronie zdrowia: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html
  2. Konta założone w poprzednich latach obowiązują po dziś dzień. W razie potrzeby przypomnienia hasła proszę skorzystać z adresu: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/forgotpassword.html
  3. Nowe osoby proszone są o uprzednią rejestrację (instrukcja w załączeniu).

Pragniemy dodać, że wyniki prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia badań statystycznych są kluczowe do rzetelnej oceny rzeczywistości i podejmowania kluczowych decyzji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) zebrane od Państwa dane podlegają bezwzględnej ochronie i mogą być publikowane i udostępniane jedynie w formie zagregowanej.

W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Wojewódzkim/Statystycznym pod numerami telefonów:

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

85 743 92 30

85 743 92 61

85 743 93 37

85 743 95 45

 
Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

58 307 71 81

 
Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia
i Oddział do spraw Monitorowania, Analiz
i Statystyki Medycznej

32 207 76 02

32 207 76 03

32 207 76 04

32 207 76 05

 
Łódzki Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

Oddział Zdrowia Publicznego

Sprawozdania niefinansowe:

42 664 10 36

42 664 10 58

 zd@lodz.uw.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

Oddział analiz, mapy potrzeb zdrowotnych

i statystyki w ochronie zdrowia

89 523 25 08

89 523 25 88

89 523 24 01

89 523 26 77

89 523 26 09

 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego

17 867 12 00

17 867 12 00

17 867 12 00

17 867 12 23

ebarton@rzeszow.uw.gov.pl

epieklo@rzeszow.uw.gov.pl

pnowak@rzeszow.uw.gov.pl

jkotwica@rzeszow.uw.gov.pl

W przypadku problemów technicznych w dni robocze w godzinach 8-16 pomoc techniczną otrzymacie Państwo pod numerami telefonów:

501 369 856, 501 370 599, 501 369 795 lub mailowo na adres statystyka@cez.gov.pl .

Instrukcja rejestracji do Systemu Statystyki MZ

Instrukcja wypełniania sprawozdań w pigułce

Pismo do praktyk zawodowych

W przypadku wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego niniejszą wiadomość prosimy potraktować jako nieaktualną.

Wydział Statystyki

Departament Centrum Analiz

Centrum E-Zdrowie

Możliwość komentowania została wyłączona.