Najczęściej zadawane pytania

Kategorie

W dniu 21 listopada 20023 r., odbyła się kolejna Konferencja XII edycji Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, organizowanych wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku. Wydarzenie cieszyło się ogromnym sukcesem frekwencyjnym, gromadząc na sali 280 uczestników, a dodatkowo ponad 700 osób śledziło je online. Obecne były nie tylko szkoły z Trójmiasta, ale i z Kwidzyna, Nowego Dworu Gdańskiego, Braniewa, Elbląga, Sztumu, Rumi oraz Pruszcza Gdańskiego.

Pierwszymi prelegentkami były uczennice 4 klasy z II LO w Kwidzynie, Julia Liszewska i Pola Lasecka, które przygotowały ciekawą prezentację pod tytułem "Cukrzyca - epidemia po pandemii". Ich zaangażowanie i sposób przekazywania wiedzy przyciągnęły uwagę uczestników, rzucając nowe spojrzenie na temat post-pandemicznych wyzwań związanych z cukrzycą.

Dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska, reprezentująca Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed, nie tylko pełniła rolę moderatora spotkania, ale również omówiła temat „Dlaczego cukrzycę trzeba leczyć?”. Przekonujące argumenty dotyczące konieczności leczenia tej choroby stanowiły istotne uzupełnienie prezentacji młodych wykładowców. Niewątpliwą atrakcją była możliwość zmierzenia sobie stężenia glukozy we krwi - najodważniejsi otrzymali w nagrodę glukometry.

Konferencję zwieńczył wykład profesora GUMed, dr. hab. n. med. Łukasza Balwickiego z Zakładu Zdrowia Społecznego i Medycyny Społecznej GUMed, pełniącego również funkcję konsultanta województwa pomorskiego w dziedzinie zdrowia publicznego. Jego prelekcja, zatytułowana „Czy e-papierosy oraz inne nowe produkty nikotynowe są bezpieczne?", dostarczyła cennych informacji na temat kontrowersyjnych kwestii związanych z paleniem i wprowadzeniem nowych produktów na rynek.

Ogromna liczba pytań zadawanych przez uczestników, świadczyła o wielkim zainteresowaniu prezentowaną tematyką. Najciekawsze pytania zostały nagrodzone niespodziankami ufundowanymi przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku. Konferencja nie tylko dostarczyła wartościowej wiedzy, ale również stworzyła platformę do aktywnej dyskusji i wymiany poglądów na temat istotnych kwestii z zakresu medycyny i zdrowia społecznego. Wydarzenie z pewnością zapisze się w pamięci uczestników jako inspirujące i pouczające.

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną to projekt stworzony przez prof. Tomasza Zdrojewskiego, kierownika Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr. Romana Budzińskiego, wiceprezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, od 2011 roku cieszący się ogromną popularnością otwierając nowe perspektywy na polu edukacji medycznej i prewencji zdrowotnej wśród młodego pokolenia.

Kolejne spotkanie odbędzie się już 19 grudnia 2023 roku i z pewnością będzie równie atrakcyjne.

Paulina Siedlecka

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

 -  W dalsze życie zawodowe pójdziecie samodzielnie, ale nie samotnie. Gratuluję tego sukcesu, dotarcia do tego dnia Wami i Waszym bliskim - powiedział Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas uroczystości Wręczeniu Prawa Wykonywania Zawodu. Ta najważniejsza w kalendarzu imprez Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku uroczystość odbyła się 18 listopada 2023 roku, w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

Wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu to symboliczny i oficjalny początek samodzielnej drogi zawodowej lekarzy, oznaka przynależności do samorządu lekarskiego i pełna odpowiedzialność za pacjenta. Dla młodych lekarzy i ich wykładowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to też moment radości z zakończenia ciężkich studiów, odbycia stażu podyplomowego i zdania końcowego egzaminu. W tym roku to prawo uzyskało 382 lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezes Dariusz Kutella: "Bardzo ważne jest poczucie sensu i satysfakcja z zawodu" 

-Od dziś  podejmujecie wykonywanie zawodu na własną rękę i własną odpowiedzialność - powiedział Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. - Zawód lekarza obserwowaliście dotąd z perspektywy wykładowców, którzy przekazywali wam wiedzę, a przez ostatni rok na stażu lekarskim byliście otoczeni opieką starszych koleżanek i kolegów.  Zawód lekarza jest bardzo potrzebny, a ostatnio nawet dobrze wynagradzany. Dzięki temu będziecie mogli utrzymać się, założyć rodzinę czy realizować swoje pasje.  Ale ważna jest też satysfakcja z wykonywania zawodu. Ja po 30-letnim stażu pracy wykonuję go cały czas z jednakową przyjemnością. Przekonałem się też, że nie ma takich pieniędzy, które byłyby mi w stanie zastąpić radość, którą mam z pracy. Chciałbym, żeby takie poczucie towarzyszyło również wam przez wszystkie lata kariery zawodowej. 

Prezes OIL podkreślił też, że młodzi lekarze stali się już oficjalnie członkami samorządu lekarskiego i izby lekarskiej. Oznacza to, że mogą podczas swojej drogi zawodowej korzystać ze wsparcia, które oferuje izba, a dotyczy ono nie tylko kwestii zawodowych, ale też socjalnych, kulturalnych, możliwości rozwijania swoich pasji w towarzystwie kolegów. Dariusz Kutella zaprosił też lekarzy, których interesuje działalność samorządowa do wspólnego działania w izbie.

Na uroczystość WPWZ obecni byli m.in.: Tomasz Smiatacz, prorektor ds. Studenckich GUM, Maria Bieniaszewska, prodziekan Wydziału Lekarskiego GUMed, Anna Kosowska, wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Bartosz Golejewski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, Magdalena Witkowska, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, członkowie gdańskiej Okręgowej Rady Lekarskiej. Spotkanie prowadzili członkowie gdańskiej - Izby Anna Ingielewicz i Marcin Nowiński.

Tomasz Smiatacz: "Izba lekarska to nie budynek, to ludzie" 

-W dalsze życie zawodowe pójdziecie samodzielnie, ale nie samotnie. Gratuluję tego sukcesu, dotarcia do tego dnia - Wami i Waszym bliskim. Przeszliście przez jedne z najcięższych studiów, jakie w ogóle istnieją, bez wsparcia bliskich byłoby to trudne - powiedział Tomasz Smiatacz, prorektor ds. Studenckich GUMedu. - Za wami trudne lata, przepraszam też za wszystkie niewłaściwe sytuacje i zdarzenia. Szczególnie chciałbym podziękować samorządowi, którego dojrzałość i aktywne działania wprost pozwoliły na rozwiązanie wielu kryzysów i konfliktów. Wasza obecność i Wasze zachowanie uczyniło nasz uniwersytet lepszym - za to bardzo Wam dziękuję!

Profesor Smiatacz podziękował też młodym lekarzom za zachowanie w czasie pandemii: za profesjonalizm, odwagę, ciężką pracę na rzecz Pomorzan. Tomasz Smiatacz przypomniał też historię medycyny i zasady działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.  

-Szczególnie chciałbym podziękować byłym już członkom samorządu studenckiego, bo bez waszej aktywności ukończenie studiów przez cały rocznik byłoby po prostu niemożliwe. Dziś wchodzicie w życie zawodowe samodzielnie ale nie samotnie bo staniecie się częścią samorządu lekarskiego - dodał profesor Smiatacz. - Współczesna medycyna jest grą zespołową i dlatego jest to tak ważny moment. Izba lekarska to nie budynek, to nie urząd państwowy ani nawet nie związek zawodowy lekarzy. Izba lekarska to samorząd, który dobrze znacie ze studiów.   

Nagrody dla najlepszych młodych lekarek i lekarek dentystek

Tradycją listopadowej uroczystości jest wręczenie dyplomów i nagród finansowych lekarzom, którzy osiągnęli najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. W tym roku Lekarski Egzamin Końcowy zdały najlepiej dwie lekarki - lek. med. Aleksandra Piniek (97,44 proc.) i Małgorzata Styczewska (97, 42 proc.). Z kolei Magdalena Żeleźnik (85,20 proc.) osiągnęła najwyższy wynik   Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Do zwyciężczyń trafiły też nagrody Marszałka Woj. Pomorskiego. 

W tym roku uroczystość uświetnił występ Gdańskiego Chóru Lekarzy. 

-A teraz na koniec jeszcze przez moment popatrzcie na siebie wzajemnie, kto siedzi obok? - powiedział profesor Tomasz Smiatacz. - Za chwilę każdy z Was pójdzie nieco inną ścieżką zawodową. Wiem, że są wśród Was ludzie niezwykli, przyszli profesorowie, ordynatorzy, ministrowie, rektorzy... o których kolejne pokolenia będą czytać w podręcznikach z aforyzmami.  

opr. AK

Zdjęcia wykonała lek. Wiesława Klemens

 Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowiska medycznego „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś” prowadzona w ramach działań informacyjno-edukacyjnych pn. „Jedyny taki test”.

Świat od ponad 40 lat zmaga się z epidemią HIV/AIDS. Chociaż obecnie wiedza, zarówno epidemiologiczna, jak i medyczna jest znacznie bogatsza, wciąż żaden z regionów świata, ani żaden kraj nie poradził sobie z problemem. Wiemy natomiast, że kluczowym elementem walki
z epidemią jest profilaktyka, a niezwykle istotnym elementem tej profilaktyki jest wczesne diagnozowanie zakażeń, czyli wykonywanie testów w kierunku HIV.

Niestety tylko ok. 10 proc. dorosłych Polaków, którzy rozpoczęli życie seksualne, wykonało test w kierunku HIV! Nadal liczna jest grupa osób, która nie jest świadoma swojego zakażenia i może nieświadomie zakażać swoich partnerów.

Z tego powodu Krajowe Centrum ds. AIDS zdecydowało o podjęciu działań informacyjno-edukacyjnych po hasłem „Jedyny taki test” – szeroko zakrojonej kampanii profilaktycznej skierowanej najpierw do ogółu społeczeństwa, a następnie do grupy zawodowej, jaką są lekarze, którzy w znacznej mierze mają wpływ na zdrowie publiczne.

W roku 2022 kampania pod hasłem: „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie wykonałeś”: https://jedynytakitest.aids.gov.pl/, zachęcająca do poznania swojego statusu serologicznego, była skierowana do ogółu społeczeństwa. Koncentrowała się na budowaniu świadomości, że HIV dotyczy każdego, kto rozpoczął życie seksualne oraz że zakażenie wirusem, wykryte na wczesnym etapie, daje możliwość skutecznego leczenia. Podstawą jest jednak profilaktyka i  wykonanie testu w kierunku HIV, który można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), działających w każdym województwie.

W roku 2023 przekaz kampanii pod hasłem: „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś”: https://jedynytakitest-lekarze.aids.gov.pl/, został skierowany do środowiska medycznego, zwłaszcza do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także do lekarzy ginekologów, pediatrów/neonatologów, lekarzy chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz studentów medycyny, a poprzez te grupy zawodowe – do ogółu społeczeństwa. Skierowanie pacjenta na wykonanie testu w kierunku HIV powinno być standardowo inicjowane przez lekarzy w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej, a także w wielu sytuacjach klinicznych wynikających ze specyfiki danej specjalizacji.

Głównym celem działań jest poprawa wczesnej diagnostyki zakażeń HIV, dzięki czemu osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie, będą mogły jak najszybciej rozpocząć terapię antyretrowirusową, co ograniczy liczbę nowych zakażeń.

Mamy nadzieję, że popularyzacja aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS w zakresie testowania w kierunku HIV wśród lekarzy, pozwoli na zwiększenie liczby zlecanych testów, a tym samym przyczyni się także do poprawy wykrywalności zakażeń HIV.

 

Krajowe Centrum ds. AIDS zaprosiło do udziału w kampanii ekspertów ze środowiska medycznego – lekarzy różnych specjalności, którzy wystąpili w krótkich filmowych materiałach edukacyjnych dotyczących diagnostyki HIV/AIDS w wybranych sytuacjach klinicznych:

  • dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska – konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego, ordynator Oddziału III w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie,
  • dr hab. n. med. Maciej Wilczak – kierownik Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • dr n. med. Ewa Helwich – specjalista chorób płuc i neonatologii, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii,
  • dr hab. Magdalena Marczyńska – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, ordynator oddziału XI Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie,
  • dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch – konsultant wojewódzki ds. epidemiologii dla województwa mazowieckiego, Prodziekan ds. Programów i Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego WUM.

 

Aby przybliżyć lekarzom zasady skutecznej komunikacji z pacjentem na temat ryzyka zakażenia i wskazań do wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV, przygotowaliśmy również dwie zainscenizowane rozmowy pacjenta z lekarzem chorób zakaźnych – dr. Bartoszem Szetelą – przed testem w kierunku HIV oraz po odebraniu pozytywnego wyniku testu.

W ramach kampanii wydaliśmy również ulotkę „Diagnostyka HIV. Wskazania dla lekarzy”: https://aids.gov.pl/publikacje/hiv_lekarze/ zawierającą wykaz jednostek chorobowych, których podejrzenie lub rozpoznanie powinno skłonić lekarza do zlecenia pacjentowi testu w kierunku HIV.

W celu wzmocnienia przekazu edukacyjno-informacyjnego i podkreślenia znaczenia wczesnej diagnostyki w kierunku HIV, Centrum nawiązało współpracę z czołowymi portalami medycznymi skierowanymi do środowiska medycznego, m.in. Konsylium 24, Puls Medycyny, Medycyna Praktyczna, Gazeta Lekarska, podyplomie.pl, Menedżer Zdrowia, Lekarz POZ, Medexpress.pl i Rynek Zdrowia.

Kampania została objęta honorowym patronatem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w działania, czynnego uczestniczenia w kampanii, promowania materiałów zawartych na stronie: https://jedynytakitest-lekarze.aids.gov.pl/ oraz udostępniania informacji zamieszczanych w naszych mediach społecznościowych: Facebook: https://www.facebook.com/kcaids/  i YouTube: https://www.youtube.com/user/kcdsaids

Kierownicy podmiotów leczniczych województwa pomorskiego, powiatu elbląskiego i powiatu braniewskiego

Status lekarza dotyczący posiadania przez niego prawa wykonywania zawodu i wszelkich elementów związanych z tym prawem, są dostępne w urzędowym centralnym rejestrze lekarzy dostępnym online pod adresem: https://rejestr.nil.org.pl/  Dane te są aktualizowane w trybie ciągłym i są wiążące.

Informujemy, że zbędne jest żądanie od lekarzy przedstawiania dokumentu (legitymacji) prawa wykonywania czy też uchwały organu okręgowej izby lekarskiej. Prosimy o korzystanie z elektronicznej formy weryfikacji uprawnień lekarzy zgodnie z przedstawionym wskazaniem.

 

Uchwały dotyczące budowy, Kodeks Etyki Lekarskiej, aktualny egzemplarz Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, zdjęcia z budowy, wiersze lekarzy, prezentacja budowanego ośrodka - te m.in. pamiątki znalazły się razem z aktem erekcyjnym w kapsule czasu wmurowanej w czwartek 14 września 2023 roku w fundamenty Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego OIL w Gdańsku. - Śmiałe plany samorządu się spełniają - mówił na uroczystość Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku. - Powstaje ośrodek, który będzie przez pokolenia służył środowisku lekarskiemu. 

Wrześniowe popołudnie było szczególnym dniem dla samorządu lekarskiego na Pomorzu - na budowie Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego zgromadzili się członkowie samorządu lekarskiego i goście w różny sposób zaangażowani w budowę ośrodka, aby celebrować uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod jego budowę. 

Nz. Dariusz Kutella, prezes OIL (z lewej) i Roman Budziński, wiceprezes ORL czyta akt erekcyjny 

Obecni byli m.in. Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Monika Chabior zast. prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Monika Mazurowska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Aniołki, przedstawiciele firmy projektowa Toprojekt z Rybnika, która zaprojektowała ośrodek, przedstawiciele inwestora zastępczego Izby - Costa Project sp. z o.o. w Gdyni, przedstawiciele generalnego wykonawcy firmy ALLCON Budownictwo sp. z o.o.

 

Dariusz Kutella: Budujemy najbardziej nowoczesne centrum kształcenia podyplomowego w Polsce

Jak przypomniał prezes Dariusz Kutella Izba Lekarska w Gdańsku buduje jako inwestor Ośrodek Szkoleniowo-Naukowy, który będzie miał ogromne znaczenie dydaktyczne dla lekarzy i lekarzy dentystów. Będzie to najbardziej nowoczesne centrum kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Będą to dwa budynki - w jednym znajdzie się strefa szkoleniowa z restauracją i częścią noclegową, drugim - miejsce debat wraz z częścią sportową i parkingiem podziemnym. 

-Jako samorząd zawodowy pragniemy stale doskonalić naszą wiedzę i  umiejętności, aby niezłomnie trwać przy normach etycznych przekazanych nam przez ojców medycyny - mówił na uroczystości prezes OIL w Gdańsku. - Czujemy ogromną satysfakcję, że śmiałe plany samorządu się spełniają. Powstaje ośrodek na miarę ambicji samorządowych, który będzie - jak wierzymy - przez pokolenia służył środowisku lekarskiemu, którego podstawowym zadaniem jest leczenie chorych.

Nz. Kamien węgielny już w specjalnie przygotowanym miejscu w fundamentach Ośrodka

Uroczystość poprzedzona została mszą św. w Kościele Akademickim w intencji pomyślności budowy i złożeniem na grobie ś.p. prezydenta Pawła Adamowicza kwiatów i zniczy od członków samorządu lekarskiego z podziękowaniem za pomoc przy tworzeniu Ośrodka.

 

Podziękowania dla osób i instytucji, dzięki którym rośnie Ośrodek 

Prezes gdańskiej OIL podziękował też osobom, dzięki którym Ośrodek powstał. W pierwszej kolejności - prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, który wskazał Izbie drogę administracyjną i oddał grunty gminne na realizację inwestycji, prezydent Aleksandrze Dulkiewicz - za przedłużenie terminu zabudowy wymienionego w aktach notarialnych i spotkanie w magistracie nt. spraw projektowych.

Wyrazy wdzięczności trafiły też do wojewody Dariusza Drelicha, który jako przedstawiciel Skarbu Państwa zdecydował o oddaniu samorządowi gruntów skarbu państwa na cel publiczny i wydawał stosowne zarządzenia. Także do konserwatora zabytków i architekta Miasta Gdańska za wyjaśnienia dot. planu zagospodarowania przestrzennego i zakresu ochrony konserwatorskiej.

Monika Arczyńska otrzymała podziękowania za zorganizowanie konkursu architektonicznego zakończonego wyłonieniem firmy projektowej Toprojekt Marka Wawrzyniaka, która zaprojektowała Ośrodek. 

- Śmiały projekt Marka Wawrzyniaka wraz z zespołem to dowód na to, jak architektura może oddziaływać na człowieka - dodał prezes Kutella. - Jesteśmy pewni, że piękno zaprojektowanego Ośrodka nie tylko wpłynie na jakość miejsca szkolenia, ale też przez swoją urodę przyczyni się do wyzwolenia tego, co w człowieku najlepsze.

Nz. Goście, którzy uczestniczyli w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Ośrodka     

Swój udział w powstaniu ośrodka ma też Monika Mazurowska, z Rady Dzielnicy Aniołki, Tomasz Wawrzonek z GZDiZ za uzgodnienia inwestycji drogowej, które przyczynią się do sensownej partycypacji w infrastrukturę drogową. Podziękowania otrzymała firma Costa Project, która w szczególności zorganizowała przetarg na generalnego wykonawcę i pomogła wybrać obecnego generalnego wykonawcę tj. Allcon Budownictwo.

- Dziękuję firmie Allcon za generalne wykonawstwo, którego efekty obserwujemy nie tylko z okna naszej siedziby, ale też możemy podziwiać na dobrze zorganizowanym placu budowy - dodał prezes Kutella. - Dziękuję wszystkim pracownikom i podwykonawcom za codzienną rzetelną pracę. Dziękuję pracownikom samorządowym za przygotowanie szeregu dokumentów niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do władania nieruchomościami i uzyskania pozwolenia na budowę. Dziękuję na koniec wszystkim członkom Samorządu, członkom Rady i Komisji Architektoniczno-Budowlanej i pracownikom Izby za trud podejmowanych działań i decyzji, których wyrazem jest ta budowla.

Treść aktu erekcyjnego umieszczonego w kapsule czasu

Utartym zwyczajem przy wznoszeniu budynków jest wmurowanie aktu erekcyjnego. Wierni tej tradycji pragniemy przekazać przyszłym pokoleniom informacje o naszej budowie.

Obiekt jest budowany staraniem samorządu zawodowego lekarzy  i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku a liczba naszych członków w dniu dzisiejszym wynosi 14 682 osoby. Koszt inwestycji jest znaczący bo przekracza kwotę 50 mln zł.

W dwóch budynkach prowadzone będzie kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Budowa realizowana jest na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste na cel publiczny przez Prezydenta Miasta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza i Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, którzy otrzymali zaszczytny tytuł naszego samorządu Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae.

Obiekt został zaprojektowany przez firmę Toprojekt Marka Wawrzyniaka wraz z zespołem architektów. Wykonawcą jest Allcon Budownictwo sp. z o.o. w Gdyni. Inwestorem zastępczym jest Costa Project sp. z o.o. w Gdyni. Poświęcenia aktu erekcyjnego oraz placu budowy dokonał ksiądz Błażej Kwiatkowski duszpasterz służby zdrowia.

Nz. Prezes Dariusz Kutella z kapsułą czasu już z zawartością 

Akt erekcyjny zostaje umieszczony w kapsule czasu, która zostanie wmurowana w ścianę Obiektu. Wraz z aktem erekcyjnym w kapsule czasu składamy na wieczną pamiątkę Uchwały Zjazdowe dotyczące budowy, Kodeks Etyki Lekarskiej, , aktualny egzemplarz Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, zdjęcia z budowy, wiersz napisanym na dzisiejszą Uroczystość przez lekarkę i wiersze lekarzy, prezentację budowanego Ośrodka i książkę Historia i Współczesność Gdańskiej Samorządności Lekarskiej. Składamy także jako fundament lapis de TERRA SANCTA.

Wszem i każdemu z osobna wiadomym czynimy, że w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2023r, Akt Erekcyjny w fundament Ośrodka wbudowany został.

Dla upamiętnienia tego faktu oraz pozostawienia świadectwa dla potomnych akt ten został przez nas Uczestników tej Uroczystości po jego odczytaniu przez Prezesa dr Dariusza Kutellę własnoręcznie podpisany.

 

Miejsce ważne dla samorządu lekarskiego, ale ważne też dla Gdańska i Pomorza  

- Dla nas wszystkich to bardzo ważne, aby Gdańsk był miejscem, w którym lekarze i lekarki chcą się spotykać, aby się tu kształcić i tutaj pracować - mówiła podczas uroczystości Monika Chabior. - Widzimy, że Gdańsk jest dziś jest miejscem, w którym odbywa się coraz więcej konferencji medycznych, ale dzięki tej inwestycji, która tu powstaje, to miejsce będzie waszym naukowym domem. My będziemy wspierać Ośrodek wszystkimi dostępnymi

możliwościami.

Nz. Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego 

W imieniu samorządu województwa gratulacje gdańskiej OIL przekazała też Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. 

-Gratuluję tej ważnej, odważnej i przełomowej decyzji - powiedziała Agnieszka Kapała- Sokalska. - Zdecydowanie jest potrzebne istnienie właśnie takiego ośrodka. Dziś była też mowa o kwotach, o tym że ta inwestycja jest bardzo ambitna zarówno  rzeczowo, przedmiotowo i finansowo, ale właśnie tak trzeba działać, trzeba sobie stawiać ambitne cele. 

Urząd Marszałkowski wspiera izbę w staraniach o pożyczkę na dokończenie budowy. Agnieszka Kapała- Sokalska przekazała podczas uroczystości, informację, że komitet zajmujący się wnioskami pożyczkowymi zaakceptował wniosek Izby, która otrzyma oficjalne zaproszenie do złożenia wniosku o pożyczkę.

Costa Projekt i Allcon: Wszystko idzie zgodnie z planem 

Jak mówi Szymon Jasieński, kierownik budowy z firmy Allcon obecnie budowa jest na etapie realizacji stropu pomiędzy kondygnacją podziemną a poziomem parteru. Prace są prowadzone z użyciem płyt sprężonych typu HC, realizowane są również prace instalacyjne zewnętrzne. W planach do  końca 2023 roku budowa ma być w stanie surowym, wtedy też rozpoczną się prace instalacyjne wewnętrzne. Tymczasem codziennie na budowie pracuje około 30-40 osób.

- Projekt nie jest łatwy, dlatego często konsultujemy do z autorami projektu, współpraca z partnerami (Costa Projekt i Toprojekt, autor projektu przyp. red.) jest uporządkowana. Każdy z nas ma dedykowane zadania. Realizujemy prace wzajemnie działając na rzecz rozwoju budowy - dodaje Szymon Jasieński. - Wyzwaniem jest prowadzenie budowy w sposób bezpieczny i uporządkowany. Analizujemy zaproponowane rozwiązania przez pracownie projektową.  Obecnie największym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się nam zmierzyć, jest realizacja betonów architektonicznych. Pozostaną one nie przykryte i będą cieszyć oko przyszłe pokolenia.

Fot. Wizualizacja Ośrodka Szkoleniowego, autor: TOPPROJEKT Rybnik

-Na obecnym etapie budowy, oprócz aspektów koordynacyjnych na linii Inwestor - Projektant - Wykonawca, jako zespół inżynierów podczas codziennej obecności na budowie jesteśmy w bezpośredni sposób zaangażowani w kontrolę jakości wykonywanych robót oraz wszystkich stosowanych materiałów a także w rozwiązywanie zagadnień i wyzwań, które zawsze pojawiają się przy tak nietuzinkowej i wyjątkowej inwestycji - dodaje Adam Piesyk, dyrektor techniczny Costa Projekt. - Zarządzanie zmianami, optymalizacją, ryzykami realizacyjnymi, budżetem czy harmonogramem sprawiają, że nie ma chwili na nudę. Współpracę z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego należy jak dotąd ocenić bardzo pozytywnie. Widać ogromne zaangażowanie zarówno Projektanta jak i Generalnego Wykonawcy. W naszej ocenie wspólnie dążymy do celów nakreślonych nam przez Inwestora i pomyślnej realizacji inwestycji.

Alicja Katarzyńska

Autorką zdjęć jest Wiesława Klemens

21 sierpnia 2023 r. roku odszedł od nas kol. Jerzy Umiastowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 2023 r. roku odszedł od nas

kol. Jerzy Umiastowski.

Jeden z twórców odrodzonego samorządu lekarskiego, a także współtwórca pierwszego Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Pierwszy przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, a także wieloletni aktywny członek Okręgowej Rady Lekarskiej, wieloletni przewodniczący Komisji Bioetycznej i Komisji ds. Etyki Lekarskiej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku

Kawaler Odznaczenia Meritus Pro Medicis.

Wyrazy współczucia i otuchy Rodzinie

składa

Prezes i Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Katolickim w Sopocie 5 września 2023 r.

Urna z prochami będzie wystawiona w Kaplicy Cmentarnej o godz. 11.30. Orszak pogrzebowy wyruszy o godz. 12.00

Osoby na bieżąco śledzące komunikaty Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz czytające artykuły Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, są z pewnością dobrze poinformowane na temat rozpoczętej budowy Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego. Jednak zarówno wśród takich osób oraz wśród tych, którzy omijają komunikaty Izby szerokim łukiem z pewnością pojawia się pytanie - po co nam ta budowa? I aby nie komplikować nadmiernie odpowiedzi osobiście uważam, że należy odpowiedzieć krótko - jest to inwestycja.

Nz. Trwa budowa Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego. Stan robót od początku czerwca do końca lipca 2023 roku. Fot. Maciej Gieleta 

I nie myślę tu jedynie o aspekcie finansowym tego słowa, a o całej gamie różnego rodzaju zagadnień i pojęć, które to słowo w sobie zawiera. Ale
zacznijmy od początku… Jak często, w gonitwie codziennej pracy, zadajemy sobie pytanie - kim jest lekarz i jaka jest jego rola? Choć z pozoru
jest to proste pytanie to jednak obawiam się, że większość koleżanek i kolegów stara się udzielić odpowiedzi oczywistej - lekarz jest to zawód polegający na diagnozowaniu i leczeniu chorób pacjentów. Ponadto porównując naszą pracę z pracą hydraulika, nauczyciela, czy informatyka ograniczamy
się jedynie do czysto praktycznej części naszego zawodu. Osobiście uważam, że lekarz to nie tylko osoba wykonująca pracę w placówkach ochrony zdrowia. Przede wszystkim lekarz to człowiek wyznający pewien zbiór idei oraz zasad towarzyszący naszej grupie zawodowej od starożytności.
Koncepcja nauki medycyny na zasadach uczeń-mistrz to nie tylko przekazywanie wiedzy o chorobach i lekach, ale przede wszystkim przekazywanie pewnej tradycji i cech, które wszystkim nam powinny towarzyszyć nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Wiąże się z tym spora odpowiedzialność, ponieważ lekarz, od zarania dziejów, pełnił istotną rolę w życiu każdego społeczeństwa. Nie tylko rolę osoby, w której rękach leżał los pacjenta, ale również człowieka inteligentnego, godnego zaufania i uczciwego, który wielokrotnie pełnił ważną funkcję w hierarchii społecznej.
I nie chciałbym, aby ktokolwiek łączył to z pychą i poczuciem wyższości. Wręcz odwrotnie - odgrywając tak istotną rolę w życiu pacjentów powinniśmy w sposób szczególny wykazywać się empatią i zrozumieniem dla innych.

Abyśmy w przyszłości, w dalszym ciągu, mogli realizować swoją istotną rolę społeczną oraz byli w stanie odbudować swój pozytywny wizerunek w społeczeństwie (który wiele stracił w oczach pacjentów w ostatnich latach) powinniśmy przede wszystkim stanowić wzór profesjonalizmu i jakości
podczas wykonywanych obowiązków zawodowych. Jednak równie ważne, w mojej opinii, jest trzymanie wysokich standardów kultury osobistej, etyki, uczciwości oraz empatii. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nas myśli podobnie, jednak system ochrony zdrowia, który wrzucił nas, niczym trybiki, w wir rozregulowanej i nienaoliwionej maszyny, w sposób istotny utrudnia nam realizację naszej misji. Zatem potrzebujemy narzędzi przy pomocy, których będziemy w stanie krok po kroku walczyć o to, aby ten system funkcjonował lepiej. Narzędzi, które przyczynią się do tego abyśmy byli coraz lepiej wykształceni oraz przygotowani do wykonywanych obowiązków. Ponadto potrzebujemy narzędzi, które pomogą nam kreować właściwą
narrację skierowaną do społeczeństwa, które obecnie jest narażone na dezinformację oraz fake newsy.
Izba Lekarska, którą tworzymy my sami, dla nas samych, to idealne miejsce, aby wszystkie powyższe założenia i cele realizować. Izba Lekarska to nie związek zawodowy - należy o tym pamiętać, ponieważ nasze cele i zadania są inne. Izba to pojęcie znacznie szersze i odnoszące się do każdego aspektu naszego zawodu. Tym samym, w mojej opinii, Izba Lekarska to nie miejsce, w którym rządzą zasady bliskie politykom.

Obce powinny nam być populistyczne postulaty i działania dla realizacji egoistycznych celów. Z pewnością zabrzmi to naiwnie, jednak Izba to już być może ostatni bastion, gdzie powinniśmy wierzyć, że działając wspólnie, dla realizacji „wyższych” celów, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele.
Zatem dlaczego w artykule o budowie Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego poświęcam tyle akapitów na przedstawienie własnej wizji lekarza i jego roli w społeczeństwie? Ponieważ uważam, że dopiero po zrozumieniu tego, kim jestem będąc lekarzem, można pójść krok dalej i zastanawiać się, jakie działania należy podejmować, aby ww. rolę w sposób właściwy realizować. Wcześniejszy tekst kryje w sobie zalążki rozwinięcia słowa inwestycja, o którym pisałem w akapicie pierwszym. Budowa tego Ośrodka to nie tylko inwestycja w kapitał Izby, ale przede wszystkim inwestycja w naszą wiedzę (funkcja szkoleniowa), w kształtowanie profesjonalnej postawy zawodowej i etycznej, inwestycja w integrację środowiska oraz inwestycja w skuteczny lobbing na jego rzecz (dialog ze środowiskami opiniotwórczymi poprzez debaty, konferencje i spotkania).

Jest to pierwszy artykuł z serii, podczas których postaram się rozwinąć powyższe wątki i przedstawić, dlaczego uważam, że wspomniana budowa jest ważna i potrzebna. Jednocześnie postaram się podjąć kilka ważnych tematów i problemów, które umykają nam w szumie codziennych obowiązków.
✍ Arkadiusz Szycman
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej

Wojciech Mokwa, przewodniczący Zespołu Opiniowania Sądowo - Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku od wielu lat z niepokojem obserwuje sytuację biegłych sądowych wykonujących swoją pracę na terenie województwa pomorskiego, miasta Słupska, Elbląga, a przede wszystkim Trójmiasta.

Przewodniczący po raz kolejny apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podwyżkę:   

Każdego roku zmniejsza się liczba biegłych, brakuje nowych lekarzy chętnych do wykonywania tej trudnej pracy. Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w bardzo niskim wynagrodzeniu lekarzy za ich pracę w zakresie opiniowania. Niezmieniająca się od kilkunastu lat stawka godzinowa biegłego wynosi w dalszym ciągu dla lekarza 32,39 zł netto, ze stopniem doktora 45,63 zł netto, ze stopniem dr hab. 55,11 zł, ze stopniem profesora 70,32 zł.

Kwota ta jest rażąco niska i w żaden sposób nie stanowi adekwatnej zapłaty za wiedzę i nakład pracy wymagany do przygotowania opinii sądowo- lekarskiej. Sporządzenie opinii sądowo-lekarskiej wymaga nie tylko rzetelnej wiedzy medycznej, ale również zajmuje mnóstwo czasu. Biegły zobowiązany jest zapoznać się z bardzo obszerną często dokumentacją sprawy, aby na jej podstawie przygotować i jasno sformułować rzeczową, zrozumiałą dla sądu/zleceniodawcy opinię. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie za sporządzenie opinii sądowo - lekarskiej obejmuje nie tylko zapłatę za wiedzę, pracę i poświęcony czas, ale to również dla biegłego koszt materiałów piśmienniczych, przesyłek pocztowych itp.

W związku z postępującą inflacją, nastąpił też wzrost cen w każdym segmencie gospodarki, co zwiększa konieczne koszty poniesione przez biegłych sądowych podczas przygotowywania opinii. Natomiast ostatnia podwyżka kwoty wynagrodzenia dla biegłych sporządzających opinie miała miejsce w 2008 r. i wyniosła 1,2 proc. a więc od 15 lat nie zmieniła się stawka godzinowa.

W mojej ocenie i ocenie biegłych lekarzy współpracujących z Zespołem Opiniowania Sądowo -Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, bieżąca ocena wartości pracy biegłego lekarza, dramatycznie odbiega od godnego wynagrodzenia lekarza posiadającego specjalistyczną wiedzę. Ta nienaturalna sytuacja powoduje, że z roku na rok zmniejsza się ilość lekarzy chętnych do wykonywania tej niewdzięcznej pracy.

Dlatego też wnioskuję o podwyższenie wynagrodzenia biegłych o 50 proc. za godzinę pracy. Nadmieniam, że podwyżka taka byłaby zgodna z rozporządzeniem o wynagrodzeniu biegłych sądowych zamieszczonym w Dzienniku Ustaw 2019.2049 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uważam, że pracujący lekarze jako biegli wymagają godnego uposażenia za swoją ciężką pracę. Jestem przekonany, że wyższe wynagrodzenie za pracę dla biegłych lekarzy sądowych umożliwi podjęcie współpracy z nowymi, chętnymi do pełnienia tej funkcji lekarzami.

Na marginesie dodam, że koszty świadczonych usług na polu pozamedycznym znacznie wzrosły, co również jest bardzo istotne w kontekście apelu/ powyższego wniosku.

Wojciech Mokwa przewodniczący ZOSL

Od nowego roku akademickiego 2023/2024 przyszłych lekarzy będą kształcić co najmniej 32 uczelnie. Co najmniej, bo praktycznie nie ma tygodnia, by jakaś nowa szkoła wyższa nie ogłosiła, że otrzymała pozytywną odpowiedź z Ministerstwa Edukacji i Nauki na swój wniosek i już w październiku uruchomi kierunek lekarski.

„Medycyna” stała się w tej rekrutacji hitem na praktycznie wszystkich uczelniach, które zdecydowały się takie studia otworzyć, a liczba kandydatów - w dużym stopniu ze względu na niewielką liczbę miejsc, bo zwykle nowe szkoły niemedyczne oferują ich 50-60 - mogła oszołomić: na Uniwersytecie Warszawskim o jedno miejsce ubiegało się 29 kandydatów, na Politechnice Wrocławskiej - 27. Szkoły pod koniec lipca zamknęły pierwszy etap rekrutacji - i ze szczątkowych informacji wynika, że w niektórych uczelniach zostały jeszcze wolne miejsca.

Minister zdrowia podkreśla, że liczba miejsc dla przyszłych lekarzy zwiększyła się z nieco ponad 7 tysięcy w 2016 roku do ponad 11 tysięcy - i nadal będzie rosnąć. Minister edukacji i nauki, który w procesie zwiększania liczby miejsc na studiach lekarskich gra pierwsze skrzypce, dąży do 14 tysięcy miejsc na rok akademicki 2024/2025. I publicznie twierdzi, że choć jakość kształcenia nie jest zagrożona, bo nowe uczelnie kształcą bardzo dobrze, to celem jest skokowe zwiększenie liczby lekarzy, żeby wypełnić niedobory kadrowe zwłaszcza na tzw. prowincji, w miejscowościach odległych nawet od miast powiatowych. Przemysław Czarnek mówi o tym wprost, również na spotkaniach z wyborcami: w jego opinii dla mieszkańców mniejszych miejscowości lepiej jest mieć dostęp do lekarza „średnio wykształconego” niż do żadnego. Nota bene, trudno nie przypomnieć sobie w tym momencie słów byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który kilka lat temu, podczas dyskusji o klauzuli opt-out i czasie pracy lekarzy stwierdził, że lepiej dla pacjenta mieć opiekę lekarza zmęczonego niż żadnego - widać wyraźnie, że mimo upływu czasu rządzący nie mają pomysłu na zapewnienie pacjentom (obywatelom) rozwiązań z wyższej, czy też nawet normalnej, „półki”, brną natomiast w poszukiwania quasi-rozwiązań, które z dużym prawdopodobieństwem wszystkim odbiją się czkawką.

Przy tym nie sprawdza się nawet powiedzenie „miłe złego początki lecz koniec żałosny”. Co prawda oblężenie kierunków lekarskich może zostać uznane za sukces, czy też nawet zwycięstwo, ale już w tej chwili ma ono posmak pyrrusowy. W czerwcu Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych opublikowała rekomendacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach medycznych (nie tylko na studiach lekarskich) - już ich pobieżna lektura pozwala stwierdzić, że wiele (większość) szkół, które decydują się na kształcenie przyszłych lekarzy nie jest w stanie zapewnić poziomu, jaki wypracowali eksperci KRAUM. Zaczynają się pojawiać zresztą bardzo konkretne sygnały, do czego prowadzi obniżenie kryteriów, jakie musi spełniać uczelnia. Na razie w wymiarze organizacyjnym, który jednak trudno - przy tak wymagających i absorbujących studiach - uznać za nieistotny. Studenci  medycyny z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zajęcia z anatomii będą odbywać w prosektorium w Radomiu, odległym o blisko 300 km od macierzystej uczelni. Z kolei Podhalańska Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu miała podobno umowę z prosektorium CM Uniwersytetu Jagiellońskiego (tak przynajmniej zapewniała w swojej ofercie), jednak jak informowali dziennikarze Onet.pl krakowska uczelnia nie potwierdziła tych doniesień.

Samorząd lekarski mówi wprost, że zarówno minister edukacji i nauki jak i minister zdrowia są odpowiedzialni za destrukcję systemu kształcenia przyszłych lekarzy. I coraz więcej wskazuje, że jest to fakt, nie opinia.

Nie chodzi jednak wyłącznie o kształcenie lekarzy. Skokowe zwiększenie liczby miejsc na kierunkach lekarskich w ciągu krótkiego czasu może spowodować odpływ chętnych do studiowania innych kluczowych dla systemu kierunkach – zwłaszcza pielęgniarstwie i farmacji, co już w tej chwili sygnalizują przedstawiciele samorządów tych zawodów medycznych.

Małgorzata Solecka 

-->