Ważne komunikaty

Kategorie

Oświadczenie lekarzy na zakończenie protestu w Gdańsku

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze postulaty i lekceważeniem problemów ochrony zdrowia przez władze, z dniem dzisiejszym zmieniamy formę protestu.
Zgodnie z zaleceniami Naczelnej Izby Lekarskiej apelujemy o wypowiadanie opt-outów, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec zmuszania medyków do pracy ponad siły. Przemęczony medyk to zły medyk, a my nie możemy dłużej ryzykować zdrowiem i życiem naszych pacjentów. Politycy nie odpowiadając na nasze apele chcą nas popchnąć do ostatecznych kroków, ale my nie odejdziemy od łóżek chorych.
Angażujemy wszystkie poradnie, przychodnie, szpitale na Pomorzu w zbieranie podpisów pod projektem ustawy zapewniającym zwiększenie środków na ochronę zdrowia do 6.8% produktu krajowego brutto. Obecnie na jednego obywatela przeznaczamy tylko trochę ponad 2000 zł rocznie. Za takie pieniądze nie da się opłacić operacji, leków, rehabilitacji.
Naszym celem na Pomorzu będzie pełne zjednoczenie w działaniach wszystkich grup zawodowych medyków. Solidarnie chcemy dążyć do realizacji naszych postulatów, nie damy się podzielić. Nie damy się też przekupić obietnicami podwyżek, bo nie o podwyżki nam chodzi, ale o naprawę chorego systemu.
Protestem głodowym udowodniliśmy naszą determinację. Jesteśmy gotowi na każde poświęcenie, jeśli skutkiem będzie lepsza opieka medyczna dla naszych pacjentów. W czasie trwającego od blisko miesiąca protestu kolejni głodujący opadali z sił, ale nikt z nas nawet przez chwilę nie zwątpił w słuszność naszych działań i naszych postulatów. Pacjenci masowo wyrażając swoje poparcie utwierdzili nas w przekonaniu, że podążamy właściwą ścieżką i należy zaostrzyć formę protestu.
Przysięga lekarska mówi „strzec godności stanu lekarskiego”, a nie ma nic bardziej niegodnego, niż leczenie pacjentów poniżej minimalnych standardów, co narzuca wadliwy system. Niegodziwe jest podważanie zaufania do lekarzy. Przysięgaliśmy postępować bezstronnie mając na względzie dobro chorych. Art. 11 naszego Kodeksu, pod którym podpisany jest Pan Minister Radziwiłł, mówi „lekarz winien zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które zapewniają odpowiednią jakość opieki nad pacjentem”. To jest godne, to jest nasza powinność, to jest wyraz naszego patriotyzmu i to dziś robimy.
Kończąc ten etap protestu chcielibyśmy podziękować – naszym głodującym koleżankom i kolegom, którzy w imię idei zaryzykowali nie tylko swoim zdrowiem, ale też narazili się na szykany. Pragniemy podziękować tym mediom, które zachowały zawodową uczciwość i rzetelnie informowały o proteście.
Wreszcie chcemy podziękować naszym pacjentom, których odzew i wsparcie dla nas pozwoliły nam uwierzyć w możliwość zmian na lepsze.

Uwaga lekarze/lekarze dentyści

Komisja Kształcenia medycznego uprzejmie prosi wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów stażystów, którzy rozpoczęli staż w marcu 2016 i 2017 roku i w październiku 2016 i 2017 roku o dostarczenie wyników egzaminu LED i LDEK zdawanych na wiosnę i jesień 2017 roku do pokoju nr 406 (III piętro) w siedzibie Okręgowej Izbie Lekarskiej przy ulicy Śniadeckich 33 w Gdańsku. Prosimy o dostarczenie wyników do końca października 2017 roku.  

Dziękujemy

Uwaga lekarze stażyści! Regulamin zmiany miejsca odbywania stażu podyplomowego w trakcie stażu

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zmiany miejsca odbywania stażu podyplomowego w trakcie stażu podyplomowego 

  1. Wskazanie lekarzowi stażyście nowego podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu podyplomowego, innego niż podmiot w którym lekarz ten odbywa staż na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej, odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

  1. Zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego nie może prowadzić do naruszenia zasad kierowania do odbywania stażu podyplomowego wynikających z §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

 

  1. Lekarz stażysta może zwrócić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku o zmianę miejsca odbywania stażu podyplomowego w przypadku:

a/ zmiany miejsca zamieszkania, a także zmiany miejsca zameldowania, gdy dotyczy delegatur;

b/ wystąpienia ważnych spraw rodzinnych.

 

  1. Komisja Kształcenia wyraża zgodę na zmianę miejsca odbywania stażu podyplomowego pod warunkiem, że:

a/ lekarz wnioskujący posiada średnią kwalifikującą go do skierowania do wskazanego podmiotu,

b/ podmiot, do którego lekarz wnioskuje o przeniesienie nie wyczerpał miejsc stażowych w postępowaniu o przydział miejsc w okresie dotyczącym wnioskodawcy.

 

  1. Wniosek o zmianę miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarz stażysta składa Komisji Kształcenia Medycznego OIL w Gdańsku.

 

  1. Wniosek winien być umotywowany, ze wskazaniem jednej z przyczyn, o których mowa w ust 3.

 

  1. We wniosku lekarz stażysta winien wskazać podmiot (lub podmioty), w którym chciałby kontynuować odbywanie stażu podyplomowego.

 

  1. Ograniczenia wymienione w ust. 4 nie wiążą Komisji w przypadku gdy przyczyną przeniesienia jest:

a/ likwidacja zakładu leczniczego, w którym wnioskodawca odbywał staż,

b/ wnioskodawcą jest lekarz – członek innej OIL, który wskutek zmiany miejsca stażu przenosi się na teren OIL w Gdańsku.

 

  1. Do wniosku należy dołączyć opinię koordynatora lekarza stażysty o dotychczasowym przebiegu stażu podyplomowego.

 

  1. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie przez Komisję Kształcenia Medycznego, która przedstawia go Okręgowej Radzie Lekarskiej wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany bądź o nieuwzględnienie wniosku.

 

 

Uwaga lekarze i lekarze dentyści stażyści

Komisja Kształcenia Medycznego prosi wszystkich lekarzy stażystów, którzy będą składać dokumenty wymagane do uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu, o przedstawienie wszystkich posiadanych świadectw złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

-->