Ważne komunikaty

Kategorie

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku serdecznie zaprasza lekarzy dentystów  do udziału w Konferencji naukowej połączonej z sesją samorządową I Pomorskie Spotkania Stomatologiczne, która odbędzie się w dniach 22-23.04.2023r. w Gdyni w Hotelu Nadmorskim.

Program konferencji ( Program konferencji )

Zgłoszenie uczestnictwa ( formularz zgłoszeniowy)

Zapisy na Konferencję prowadzi biuro Komisji Stomatologicznej  pod nr tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26

Zgłoszenia wraz z dowodem opłaty  prosimy kierować mailowo na adres: komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

Więcej informacji na temat wydarzenia

Zmiana wysokości składek członkowskich

Informujemy, że 21 października 2022 roku Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę dotyczącą wysokości składek członkowskich.

Według przyjętych założeń, od 1 stycznia 2023 roku, składka członkowska będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty. Zdecydowano, że lekarze stażyści będą uiszczać połowę tej kwoty 60 zł, a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia.

Więcej informacji na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej:

https://nil.org.pl/aktualnosci/6575-zmiany-w-skladce-czlonkowskiej

UWAGA! Praktyki zawodowe – nowy sposób logowania do RPWDL (przez E-PLOZ)

Szanowni Państwo

W systemie RPWDL, został wprowadzony mechanizm logowania z użyciem elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (ePLOZ). Ta zmiana będzie wymagała prostej czynności zmigrowania bieżącego konta użytkownika w RPWDL na konto w ePLOZ. Instrukcja przeprowadzenia migracji konta została zamieszczona w sekcji częstych pytań Podmiotów Leczniczych i Praktyk Zawodowych: RPWDL – Częste pytania RPZ pt. „Instrukcja logowania do systemu RPWDL poprzez platformę ePLOZ” na samym dole strony.

 

Wszelkie problemy i zapytania dotyczące procesu migracji będą rozwiązywane przez Infolinię RPWDL, pomoc świadczona jest w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00

Telefon kontaktowy: 19 239 e-mail: rpwdl@cez.gov.pl

W przypadku wygaśnięcia uprawnień do księgi rejestrowej należy ponownie złożyć wniosek lub skontaktować się telefonicznie z Biurem Komisji Praktyk Lekarskich pod nr telefonu 58 524 32 06, 58 524 32 26.

 

Dodaj komen

Wspólne szkolenie dla lekarzy dentystów z całej Polski

Zapraszamy do wspólnego szkolenia.

 Pierwszy raz zaprosiliśmy do współpracy nowych partnerów:

– powstałe w 2019 r. Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej, gdyż starzeje się polskie społeczeństwo i coraz częściej senior  jest naszym pacjentem  z całym bagażem chorób ogólnych.

-a także Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworówżebyśmy wykazywali wysoką czujność onkologiczną w obszarze swoich działań.Celem Konferencji ”Rola lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz opiece stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym” jest zwiększenie czujności onkologicznej w zakresie nowotworów głowy i szyi lekarzy dentystów, przekazanie praktycznych informacji związanych z leczeniem w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki u pacjentów onkologicznych oraz dyskusja na temat efektywnej współpracy pomiędzy lekarzami onkologami a lekarzami dentystami.

 

  1.  Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej  we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

zapraszają, Koleżanki i Kolegów, Lekarzy Dentystów( z całej Polski), na ” I Konferencję Naukowo-Szkoleniową Stomatologii Geriatrycznej” online 25 września 2021r. ; 6 pkt. edukacyjnych;  bezpłatna

W programie Konferencji pojawiły się nazwiska wybitnych ekspertów z całej Polski i z Włoch.

Zaprezentują Oni najnowsze doniesienia z zakresu gerostomatologii :

Komitet Naukowy:
• dr hab. Barbara Kochańska prof. GUMed
• prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
• prof. dr hab. Renata Chałas
• prof. dr hab. Teresa Bachanek
• prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
• prof. dr hab. Mariusz Lipski

 

      Zapisy  przez formularz zgłoszeniowy w linku: https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=345

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00- 9.10 Otwarcie konferencji – Prezes PTSG Barbara Kochańska, Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie dr Dariusz Paluszek

9.10-9.20 „Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej – cele i zadania” – Prezes PTSG, prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska (GUMed)

Sesja I

9.20-9.50 „Wyzwania gerostomatologii w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych” – Wiceprezes PTSG, prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek (WUM)

9.50-10.20 „Przegląd standardów stomatologicznej opieki senioralnej” – Dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska (UMB)

10.20-10.50 „Pacjent w starszym i podeszłym wieku w gabinecie stomatologicznym – najczęściej występujące zagrożenia zdrowotne” – Prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska, dr n. med. Justyna Barwińska-Płużyńska (GUMed)

10.50-11.05 Przerwa

Sesja II

11.05-11.35 “Jak leczyć pacjentów geriatrycznych z natychmiastowym obciążeniem w pojedynczych i złożonych przypadkach implantów” – Prof. Michele Antonio Lopez MD, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)

11.35-12.05 “Regeneracja wyrostka zębodołowego: minimalnie inwazyjne podejście bezpłatowe u pacjentów geriatrycznych z grup ryzyzka” – Adj. Prof. Pier Carmine Passarelli DDS, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)

12.05-12.35 „Wybrane problemy leczenia endodontycznego pacjenta geriatrycznego” – Prof. dr hab. Mariusz Lipski (PUM)

12.35-13.05 “Jak rozpoznać kanały sklerotyczne u pacjentów geriatrycznych” – Prof. Nicola Grande (Catholic University of the Sacred Heart of Rome, Cattedra di Endodonzia)

13.05-13.30 Przerwa

Sesja III

13.30-14.00 „Terapia antyresorpcyjna stosowana u pacjentów w starszym i podeszłym wieku a leczenie stomatologiczne” – lek. dent. Hanna Sobczak (GUMed)

14.00- 14.30 „Przygotowanie stomatologiczne pacjenta w podeszłym wieku do chemioterapii przeciwnowotworowej” – dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała (WUM)

15.00- 15.30 “Podejście periodontologiczne do pacjentów po 60. roku życia” – Prof. Andrea Pilloni MD, DDS ,MS (University of Roma “Sapienza”, Chairman Section of Periodontology)

14.30-15.00 “Uśmiech dziąsłowy: od diagnozy do ortodontycznego i interdyscyplinarnego planu leczenia” – Prof. Paolo Manzo DDS, MS, PhD (Universitá di Ferrara, Reparto di ortodonzia, Via Borsari 46, 44-121 Ferrara, Italia)

15.30 -16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod wskazanym linkiem:

link do formularza
Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

 

 

  1. Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zapraszają:

09.10.21r. na część 1 konferencji:     ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM. Celem Konferencji  jest zwiększenie czujności onkologicznej w zakresie nowotworów głowy i szyi lekarzy dentystów, przekazanie praktycznych informacji związanych z leczeniem w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki u pacjentów onkologicznych oraz dyskusja na temat efektywnej współpracy pomiędzy lekarzami onkologami a lekarzami dentystami.

 


PROGRAM KURSU: bezpłatny, online, 4 pkt. edukacyjne

10:00 – 10:10 Nowotwory głowy i szyi – stan obecny – dr hab. n. med. Marta Mańczuk, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

10:10 – 10:25 Dowody naukowe na skuteczność profilaktyki nowotworów w gabinecie lekarza dentysty – dr Mark Parascandola, National Cancer Institute, USA. Wykład w języku angielskim z napisami w języku polskim

10:25 – 11:25 Opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu choroby nowotworowej – wprowadzenie – lek. med. Jakub Zwoliński, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

11:25 – 11:40 Aspekty prawne i organizacyjne – zakres możliwości postępowania lekarza dentysty – dr n. med. Dariusz Paluszek, Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska

11:40 – 12:15 Komunikacja z pacjentem z podejrzeniem choroby nowotworowej – dr Mariola Kosowicz, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

12:15 – 12:35 Minimalna interwencja antynikotynowa na fotelu stomatologicznym – Magdalena Cedzyńska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

12:35 – 14:00 Dyskusja moderowana

 Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

link do formularza
Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

16.10.21 r. odbędzie się część 2  konferencji:  ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM. Celem konferencji jest zwiększenie czujności onkologicznej w zakresie nowotworów głowy i szyi lekarzy dentystów, przekazanie praktycznych informacji związanych z leczeniem w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki u pacjentów onkologicznych oraz dyskusja na temat efektywnej współpracy pomiędzy lekarzami onkologami a lekarzami dentystami.

 

 

PROGRAM KURSU: bezpłatny, online, 6 pkt. edukacyjnych

10:00 – 11:00 Leczenie zachowawcze i endodontyczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:00 – 12:00 Leczenie chirurgiczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – lek. med. Anna Mydlak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

12:00 – 13:00 Protetyka u pacjentów przed, w trakcie in po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13:00 – 13:45 Postępowanie zgodnie z wytycznymi – NCI Implementation Science Group (tbc)

13:45 – 14:30 Higiena Jamy Ustnej Pacjenta Onkologicznego – ochrona i zapobieganie – lek.stom. Aleksandry Szczepkowskiej-Kroc

14:30 – 16:00 Dyskusja moderowana

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:
link do formularza
Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.

Jolanta Wielgoś

Biuro Komisji ds. Lekarzy Dentystów 

ORL w Warszawie

j.wielgos@oilwaw.org.pl

tel. 602-799-244

-->