Kategorie

Szanowni Państwo,

tak jak w ubiegłych latach, zapraszamy w imieniu p. prof. Agnieszki Mielczarek(prezes PTS o/Warszawa) i dr n. med. Dariusza Paluszka(wiceprezes ORL w Warszawie) do udziału w bezpłatnych, ogólnopolskich szkoleniach online.

Konferencja naukowo-szkoleniowa PTS - 03.06.2023r. (on-line)

Miejsce:           on-line platforma ClickMeeting

Termin:            2023-06-03

Godziny:          10.00 - 14.00

Punkty edukacyjne za udział:      4                                                                                                     

Opis:

10:00-11:00 „Zastosowanie ultradźwięków w stomatologii”. - dr n. med. Marcin Aluchna, Zakład Stomatologii Zachowawczej, WUM

11:00-11:15 przerwa

11:15-12:15 „Współczesne trendy w materiałach bioaktywnych stosowanych w endodoncji”. - lek. dent. Przemysław Zwierz, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM

12:15-12:30 przerwa

12:30-14:00 „Opieka stomatologiczna nad pacjentem w spektrum autyzmu”. - lek. dent. Andrzej Kołodziejczyk. Zakład Stomatologii Dziecięcej, WUM

       Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny w linku:                    

    https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=483

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uruchomiło rekrutację dla przyszłych instruktorów zabiegów endoskopowych

Dzień dobry,

uruchomiliśmy rekrutację dla przyszłych instruktorów zabiegów endoskopowych: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/symulacje-endoskopowe.

W ramach Projektu będą realizowane bezpłatne szkolenia dedykowane przyszłym instruktorom zabiegów endoskopowych z zakresu:

  1. Bronchoskopia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z: chorób płuc/alergologii/medycyny ratunkowej, otorynolaryngologii)
  2. Bronchoskopia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z: anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologia, intensywna terapia)
  3. Laparoskopia i endoskopia w ginekologii (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej)
  4. Gastroskopia i kolonoskopia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z gastroenterologii)
  5. Artroskopia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu)
  6. Laparoskopia w chirurgii układu pokarmowego (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej)
  7. Laparoskopia w urologii i endourologia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z urologii)

Szkolenia są dedykowane lekarzom i lekarkom posiadającym specjalizację bądź będącym w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. W kursach mogą brać udział osoby, które uczestniczyły już w szkoleniach realizowanych przez CSE.

Wymogiem udziału w rekrutacji jest zatrudnienie w regionalnym ośrodku akademickim/instytucie medycznym.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą do 12.06.2023 r. do godziny 16:00.

Losy ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przypominają południowoamerykańską telenowelę. Pod koniec kwietnia 2023 roku wydawało się, że ustawa musi zostać uchwalona w maju, ale na jedynym w tym miesiącu posiedzeniu nie odbyły się pierwsze czytania. Tak, dwa - bo w tzw. międzyczasie ustawa, która przeszła przez parlament jako przedłożenie rządowe, została - po odrzuceniu w połowie kwietnia - podzielona na dwa projekty poselskie.

Stan oficjalny „na dziś”, czyli 26 maja (ostatni dzień jedynego w maju posiedzenia Sejmu): ani projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (poseł odpowiedzialny: Czesław Hoc), ani nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i RPP (odpowiedzialna: Józefa Szczurek-Żelazko) nie przeszły pierwszego czytania. Koncepcje prac nad tymi projektami zmieniają się zresztą jak w kalejdoskopie: jeszcze 9 maja Czesław Hoc, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia zapewniał, że projekty będą procedowane wspólnie. Gdy trafiły do Sejmu, jeden (nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, do której przeniesiono blok przepisów dotyczących powstania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych) został skierowany do konsultacji do wybranych organizacji i instytucji (choć tryb poselski tego nie wymaga) oraz pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym, projekt Hoca – dotyczący przede wszystkim powiązania finansowania świadczeń zdrowotnych z jakością pracy podmiotów – do takich konsultacji skierowany nie został, natomiast do przeprowadzenia pierwszego czytania została wyznaczona Komisja Zdrowia. Posiedzenie – bez zachowania siedmiodniowego terminu od dostarczenia posłom druku – wyznaczono na 26 maja.

Jest telenowela, muszą być zwroty akcji. Minister zdrowia, który zapewnia cały czas, że robi wszystko, by ustawa została uchwalona, osobiście dostarczył posłom jeszcze jednego argumentu, by pierwsze czytanie odroczyć, zapraszając - na kilkanaście godzin przed posiedzeniem komisji - przedstawicieli samorządów zawodów medycznych na spotkanie poświęcone „projektowi Hoca”… na godzinę 13.00, więc już po posiedzeniu Komisji Zdrowia. Zdenerwował się nawet przewodniczący komisji Tomasz Latos, stwierdzając, że zachowanie ministra jest „z całym szacunkiem, mało eleganckie”. Latos chciał przeprowadzenia, mimo wszystko, pierwszego czytania tak, by posłowie nie musieli przyjeżdżać do Sejmu w przyszłym tygodniu, ale Komisja Zdrowia jednym głosem zdecydowała o odroczeniu rozpoczęcia prac nad projektem do 30 maja, zaś późnym popołudniem okazało się, że pierwsze czytanie odbędzie się jednak już w przeddzień czerwcowego posiedzenia Sejmu, czyli 13 czerwca 2023 roku. Tak czy owak, wydaje się, że ustawy „jakościowe” mogą być uchwalone najwcześniej w połowie czerwca, jeśli – znów - nie wydarzy się nic nadzwyczajnego.

Dla posłów obozu rządzącego nadzwyczajną okolicznością nie wydają być wnioski płynące z Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 10 maja w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej. Inicjatywa organizacji lekarskich - samorządu zawodowego, OZZL, Porozumienia Rezydentów OZZL oraz Porozumienia Zielonogórskiego - spotkała się z nieprawdopodobnie silnym odzewem środowisk wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia (jedynie odzew decydentów, czyli Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta można uznać za co najwyżej umiarkowany, bo co prawda na spotkaniu pojawili się wiceminister zdrowia Piotr Bromber oraz osobiście RPP Bartłomiej Chmielowiec, jednak opuścili Forum bardzo szybko, podczas gdy dyskusja - merytoryczna i żywiołowa - trwała dobrych kilka godzin). Spotkanie zakończyło się przygotowaniem listy kilkudziesięciu punktów (wniosków, postulatów), odnoszących się do zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w systemie ochrony zdrowia, by możliwe było realne - a nie deklaratywne - podnoszenie jakości i bezpieczeństwa procesu leczenia.

Z punktu widzenia środowisk profesjonalistów medycznych, w tym lekarzy, kluczowa jest informacja, że minister zdrowia podtrzymał decyzję o wycofaniu zapisów dotyczących odpowiedzialności za zdarzenia niepożądane. Nad koncepcją ewentualnych przyszłych zmian w prawie będzie pracować zespół ministerialny, w skład którego wchodzą również przedstawiciele samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

Małgorzata Solecka

XI Kongres Polonii Medycznej to okazja do spotkania lekarzy pracujących w Polsce z medykami praktykującymi za granicą, porównania ścieżki zawodowej w różnych krajach i możliwości rozwoju naukowego.

– Pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podtrzymywania więzi lekarzy i naukowców identyfikujących się z polską kulturą i językiem – zapewniają organizatorzy wydarzenia, które odbędzie się w Olsztynie od 1 do 4 czerwca 2023 r.

Polscy lekarze, którzy dawno wyemigrowali, ich dzieci, a także ci, którzy niedawno skorzystali z przywileju swobody przepływu kadr w Unii Europejskiej, tworzą pokaźną grupę. Motywacje opuszczających kraj w poszczególnych latach były różne, inne były możliwości rozwoju, podejmowania badań naukowych czy uzyskiwania specjalizacji.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska szacuje, że jest ich ponad 20 tysięcy. Szczególnie duże skupiska Polonii medycznej znajdują się w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej oraz na zachodnich terenach byłego ZSRR. Wielu regularnie odwiedza Polskę. Niektórzy wracają i otwierają praktyki lekarskie w kraju. Z Polski do krajów zachodnich na stypendia i staże wyjechały tysiące lekarzy, a medycy w Polsce pomagają rodakom ze Wschodu, m.in. realizując wspólne projekty badawcze.

W 1991 r. Naczelna Izba Lekarska utworzyła Ośrodek Współpracy z Polonią Medyczną, obecnie działający w strukturach Ośrodka Współpracy Zagranicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Światowe Zjazdy Lekarzy Polskich tradycyjne odbywają się co trzy lata. Przygotowania do bieżącego oraz analiza poprzednich edycji nasuwają refleksje, jak mogłaby wyglądać kontynuacja tej tradycji w przyszłości. Być może należałoby zrewidować dotychczasową formułę?

Już w trakcie przygotowań staraliśmy się odświeżyć koncepcję, aby zainteresować wydarzeniem więcej młodych lekarzy i studentów, odpowiadając na potrzeby tej grupy wiekowej. Oprócz zapowiadanych już na łamach „Gazety Lekarskiej” warsztatów dla młodych naukowców prof. Zbigniewa Wszołka NRL przygotowuje dla młodych lekarzy sesję z zaangażowaniem Ośrodka Współpracy Zagranicznej oraz Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL.

Ufam, że spotkanie w Olsztynie posłuży jako platforma do merytorycznej dyskusji i pomoże w budowaniu pomostów po to, aby podtrzymać kontakt rodzimej branży medycznej z koleżankami i kolegami po fachu, którzy wyemigrowali, oraz aby ten kontakt rozwijał się z korzyścią dla rozwoju medycyny, a przez to służył naszym pacjentom. Zapraszamy do Olsztyna.

Anna Lella, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu

Prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor Collegium Medicum UWM, przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

Tekst z gazetalekarska.pl

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://swiatowyzjazdlekarzypolskich.org

Rzecznik Praw Lekarza. Jak się z nim skontaktować?

Rzecznik Praw Lekarzy pomaga lekarzom i lekarzom dentystom w różnych sprawach indywidualnych związanych z wykonywaniem zawodu, kształceniem, ochroną dóbr osobistych i innych.

Kontakt osobisty:
Dyżury w siedzibie OIL Gdańsk
czwartki w godzinach 13:00-14:00

Kontakt mailowy:
rpl@oilgdansk.pl

W sprawach pilnych kontakt z sekretariatem tel. 58 524 32 00.

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 stycznia 2023 roku wysyłanym zarówno do podmiotów wykonujących działalność leczniczą jak i do praktyk zawodowych, udzielających świadczeń na terenie kraju (znak odpowiednio: WS.612.1.2023, WS.612.2.2023) w sprawie obowiązku statystycznego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 informujemy, że termin składania sprawozdań: MZ-88 oraz MZ-89 minął dnia 10 kwietnia br.

Prosimy o niezwłoczne nadrobienie zaległości.

Uwaga!

  1. Sprawozdania należy złożyć elektronicznie logując się do Systemu statystyki w ochronie zdrowia: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html
  2. Konta założone w poprzednich latach obowiązują po dziś dzień. W razie potrzeby przypomnienia hasła proszę skorzystać z adresu: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/forgotpassword.html
  3. Nowe osoby proszone są o uprzednią rejestrację (instrukcja w załączeniu).

Pragniemy dodać, że wyniki prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia badań statystycznych są kluczowe do rzetelnej oceny rzeczywistości i podejmowania kluczowych decyzji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) zebrane od Państwa dane podlegają bezwzględnej ochronie i mogą być publikowane i udostępniane jedynie w formie zagregowanej.

W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Wojewódzkim/Statystycznym pod numerami telefonów:

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

85 743 92 30

85 743 92 61

85 743 93 37

85 743 95 45

 
Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

58 307 71 81

 
Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia
i Oddział do spraw Monitorowania, Analiz
i Statystyki Medycznej

32 207 76 02

32 207 76 03

32 207 76 04

32 207 76 05

 
Łódzki Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

Oddział Zdrowia Publicznego

Sprawozdania niefinansowe:

42 664 10 36

42 664 10 58

 zd@lodz.uw.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

Oddział analiz, mapy potrzeb zdrowotnych

i statystyki w ochronie zdrowia

89 523 25 08

89 523 25 88

89 523 24 01

89 523 26 77

89 523 26 09

 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego

17 867 12 00

17 867 12 00

17 867 12 00

17 867 12 23

ebarton@rzeszow.uw.gov.pl

epieklo@rzeszow.uw.gov.pl

pnowak@rzeszow.uw.gov.pl

jkotwica@rzeszow.uw.gov.pl

W przypadku problemów technicznych w dni robocze w godzinach 8-16 pomoc techniczną otrzymacie Państwo pod numerami telefonów:

501 369 856, 501 370 599, 501 369 795 lub mailowo na adres statystyka@cez.gov.pl .

Instrukcja rejestracji do Systemu Statystyki MZ

Instrukcja wypełniania sprawozdań w pigułce

Pismo do praktyk zawodowych

W przypadku wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego niniejszą wiadomość prosimy potraktować jako nieaktualną.

Wydział Statystyki

Departament Centrum Analiz

Centrum E-Zdrowie

Szanowni Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowych Izb Lekarskich,

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach zapraszają przedstawicieli Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowych Izb Lekarskich na Konferencję "Rozmowy o etyce - Kodeks Etyki Lekarskiej, reklama, psychiatria". Konferencja odbędzie się w dniu 7. 10. 2023 r. w hotelu Gdańsk Boutique przy ul. Szafarnia 9 w Gdańsku.

Planowany harmonogram wydarzenia znajduje się w linku poniżej:

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Przewidziana jest możliwość udziału jedynie w formule spotkania stacjonarnego.

Aby wziąć udział w konferencji "Rozmowy o etyce - Kodeks Etyki Lekarskiej, reklama, psychiatria" uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższego linku do internetowego formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

*UWAGA ilość miejsc jest ograniczona.

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikiem biura NIL - Panią Ewą Stefańską, pod adresem mailowym ewa.stefanska@nil.org.pl

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Artur de Rosier

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej

lek. Marzena Mazur

Przewodnicząca Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

Zarząd firmy Supra Brokers S.A. z prawdziwą przyjemnością informuje, o nawiązaniu współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku,

Od 01.06.2023 Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku będą mogli zawrzeć dedykowane ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej poprzez stronę internetową: https://oilgdansk.suprabrokers.pl/  (strona będzie dostępna również poprzez zakładkę „Ubezpieczenia” na głównej stronie OIL w Gdańsku)

Informujemy, że na ww stronie będzie można również zgłaszać ewentualne szkody i roszczenia związane z wykupionymi za jej pomocą ubezpieczeniami.

Dotychczasowe Polisy Członków Izby Lekarskiej pozostają ważne do końca trwania okresu ubezpieczenia.

Po ponad dwudziestu latach na rynku jesteśmy w ścisłej czołówce najlepszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. Od początku specjalizujemy się w tworzeniu programów ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zależy nam, by wszelkie prowadzone przez nas działania cechowały się wysoką jakością i niezawodnością.

Nasza misja brzmi „Spełniać oczekiwania Klientów, dbać o najwyższą jakość usług, stale i niezłomnie doskonalić wiedzę oraz kwalifikacje w celu poszukiwania innowacji i doskonałości”.

Jeszcze raz dziękujemy!

Marcin Foryś

Prezes Supra Brokers S.A.

VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne w dniach 16-18 czerwca 2023 w Serocku

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zaprasza do udziału w VII Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych w dniach 16-18 czerwca 2023 w Serocku

- MSS to największa tego typu konferencja samorządu lekarskiego w Polsce, otwarta dla członków wszystkich izb lekarskich,
- zaprosiliśmy do prowadzenia wykładów najlepszych specjalistów w kraju,
- w tym roku przygotowaliśmy nową formułę prelekcji – tak by słuchacze mogli brać w nich aktywny udział,
- konferencja będzie miała miejsce w Hotelu Narvil w Serocku (https://www.hotelnarvil.pl),
- udział w wydarzeniu gwarantuje 25 pkt edukacyjnych.

Rejestracja na Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne odbywa się na https://mss.izba-lekarska.pl/

VII MSS w mediach:

https://www.infodent24.pl/edudentpost/cala-prawda-o-mazowieckich-spotkaniach-stomatologicznych-przewodnik-uczestnika,122859.html%C2%A0

https://dentonet.pl/vii-mazowieckie-spotkania-stomatologiczne-w-czerwcu-w-serocku/#gref

https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/zapraszamy-na-vii-mazowieckie-spotkania-stomatologiczne-najwieksza-samorzadowa-konferencje-szkoleniowa/

 

-->