Kategorie

Szkolenia zewnętrzne |

XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI I RACJONALNEGO ŻYWIENIA” w Gdańsku

Informujemy o XXVIII Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym „INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI I RACJONALNEGO ŻYWIENIA” organizowanym w Gdańsku w dniach 15-16 czerwca 2020 r. przez Katedrę i Zakład Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam do odwiedzenia […]


Czytaj dalej

 

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2019 roku XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy odbędzie się 21 marca 2020 roku w siedzibie Izby –  przy ulicy Śniadeckich 33 w Gdańsku. Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

.

 

 Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zaprasza na XI OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE LEKARZY W KLASIE PUCK   

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:

29-31 maja 2020r. (sobota, niedziela) – Zatoka Pucka

 1. ORGANIZATOR:

 OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU  Komisja  Sportu i Rekreacji

 1. WSPÓŁORGANIZATOR:

 Harcerski Ośrodek Morski

 1. BIURO REGAT:

Harcerski Ośrodek Morski  84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1

Tel. (58) 673 21 50, hom@hompuck.org

Informacji udziela:

Marcin Szczęśniak tel. 603 696 160 – organizator regat  OIL Gdańsk

Sławomir Dębicki  501 674 698 (58) 673 21 50 sprawy techniczne – Komendant HOM

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT:

Do dnia 23 kwietnia 2020 r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku  (wyłącznie mailowo sekretariat@oilgdansk.pl )

druk zgłoszenia do regat druk zgloszenia na regaty 2020 należy wypełnić , zeskanować i wraz ze zeskanowanym potwierdzeniem wpłaty wpisowego na konto HOM przesłać na adres mailowy sekretariat@oilgdansk.pl

Ilość miejsc jest ograniczona ( 30 załóg ), decyduje kolejność zgłoszeń.

Za kompletne zgłoszenie uznajemy wypełniony druk zgłoszenia na regaty wraz z opłaconym wpisowym i dołączonym do zgłoszenia potwierdzeniem wpłaty!!!

 1. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:

– liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby. ( w tym minimum 2 lekarzy )

–  prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego. ( musi być lekarzem )

– znajomość przepisów PZŻ, przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.

 1. SPOSÓB PROWADZENIE REGAT:

 Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w sobotę 30.05.2020r.
4 wyścigi w niedzielę 31.05.2020r.
Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 2 wyścigów.

 1. PROGRAM REGAT

29 maja 2020 roku (piątek)   przyjazd uczestników regat , zakwaterowanie, nocleg w HOM Puck


30 maja 2020 roku (sobota)

8.00-9.00                   śniadanie        
9.00-10.00                 zgłaszanie się załóg do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat (kapitanat portu HOM)  

                                 
10.00                         otwarcie regat, odprawa sterników
11.00-15.00               regaty- pierwsza tura regat
15.00-16.00               obiad

19.30-23.00              biesiada przy grillu i koncert szantowy „ Żeglarze Portowi”

31 maja 2020 roku (niedziela)

8.00-09.00                śniadanie        

10.00-13.30               regaty- druga tura regat
13.30-14.00               zdawanie sprzętu

14.00-15.00              obiad
15.00                         zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wpisowe do regat  200 zł/osoba

Płatne na konto:  Bank PKO SA  11 1240 5400 1111 0010 6457 8713

HOM   84-100 Puck  ul. Żeglarzy 1,  tytuł wpłaty ( XI Regaty Lekarzy – pobyt w HOM imię i nazwisko uczestników)

 1. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

– wyżywienie od śniadania 30 maja 2020 roku do obiadu 31 maja 2020 roku

– zakwaterowanie 29 maja 2020 roku do 31 maja 2020 roku (w zgłoszeniu proszę podać ile osób i z ilu noclegów będziecie Państwo korzystać: piątek/sobota, sobota/niedziela)

Uwaga !!! Nie rezerwujecie Państwo noclegów w trakcie trwania regat indywidualnie w HOM w Pucku ! Miejsca noclegowe będą przydzielane przez organizatorów na podstawie zgłoszeń do regat. Ewentualny nocleg dla osób towarzyszących możliwy będzie jedynie po zamknięciu listy zgłoszeń do regat i zakwaterowaniu uczestników regat, jeśli zostaną wolne miejsca noclegowe w HOM. Jeśli chcecie przyjechać do Pucka kilka dni wcześniej przed regatami lub zostać dłużej po regatach, można zarezerwować indywidualnie pobyt w HOM. ( kontakt bezpośrednio z HOMem w Pucku )

– ubezpieczenie NW uczestników

– łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat

– nagrody dla uczestników

Informacje o regatach i łodzi PUCK na stronie www.klasapuck.org

Korekta wyceny świadczeń stomatologicznych

W załącznikach znajduje się wzór wniosku do NFZ, instrukcja jego wypełnienia oraz uchwała w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków  umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów, którą Komisja Stomatologiczna NRL podjęła 31.01.2020 r.

Link do strony KS NRL, która to koordynuje to

https://stom.hipokrates.org/akcja-wnioski

2020_02_10_200131_Uchwala

2020_02_10_Instrukcja_wypelniania_wniosku

2020_02_10_WZOR_WNIOSKU_DO_NFZ

W dniu 31 stycznia 2020r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o odpadach, która wprowadza pewne okresy przejściowe w korzystaniu z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 Papierowe karty przekazania odpadów.

W dotychczasowym stanie prawnym lekarze i lekarze dentyści mający status wytwórców odpadów byli zobowiązani – od dnia 1 stycznia 2020r. – do prowadzenia ewidencji odpadów (najczęściej w formie kart przekazania odpadów) w formie elektronicznej poprzez ich wypełnianie w BDO.

Po pierwsze, nowelizacja ustawy dopuściła stosowanie papierowych dokumentów ewidencji odpadów (kart przekazania odpadów) do dnia 30 czerwca 2020r. W takim wypadku lekarz/lekarz dentysta będzie wystawiał kartę przekazania odpadów w formie papierowej w odpowiedniej ilości egzemplarzy – tak jak miało to miejsce do 31 grudnia 2019r. Ustawodawca dopuszcza również, aby karty były wystawiane w formie elektronicznej, ale z pominięciem BDO. W obu przypadkach (kart papierowych lub elektronicznych poza BDO) należy pamiętać, że docelowo dane z nich i tak muszą zostać przepisane do BDO najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 r. Zgodnie z nowelizacją niewprowadzenie w tym terminie danych do BDO stanowi wykroczenie i może skutkować nałożeniem grzywny na wytwórcę odpadów.

Również po 30 czerwca 2020r. dopuszczalne będzie wystawienie kart przekazania odpadów poza BDO (w formie papierowej lub elektronicznej), ale tylko w sytuacji awarii systemu BDO. Dane z takich dokumentów będą musiały zostać w takim przypadku przeniesione do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej ustania.

Nowelizacja określa nowy wzór papierowej karty przekazania odpadów, który powinien by stosowany do dnia 30 czerwca 2020r. oraz w wypadku awarii BDO – nowy załącznik nr 5a do ustawy.

Sprawozdanie za 2019r. składamy do 30 czerwca 2020r

Ustawodawca wydłużył również okres na składanie rocznego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów za rok 2019 do dnia 30 czerwca 2020r. (poprzednio do 15 marca 2020r.). Należy jednak pamiętać, że sprawozdanie takie może zostać złożone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO. Nowelizacja nie dopuszcza w żadnym wypadku składania sprawozdań w formie papierowej.

Wskazany wyżej termin złożenia sprawozdania może się dodatkowo przedłużyć, jeżeli w wyniku awarii BDO niemożliwe będzie jego złożenie w ustawowym terminie. W takim wypadku sprawozdanie powinno zostać złożone niezwłocznie po ustaniu tej awarii.

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 150)

 

 

Lutowa Konferencja Młodzieżowych Spotkań z Medycyną odbędzie się w poniedziałek 17.02.2020 r. w godz. 13.15 – 14.45 w auli Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy Al. Zwycięstwa 41/42

 

Program:

godz. 13.15 – 13.40 „Jak technologie zmieniają chirurgię?”

dr n. med. Roman Budziński

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

 godz. 13.40 – 13.50 dyskusja

 godz. 13.50 – 14.05 „ADHD- fakty i mity”

Ewa Nowak

uczennica kl. 3 z II LO w Sopocie

godz. 14.05 – 14.30 „Człowiek pod ciśnieniem: nurkowanie, kesony, komory hiperbaryczne”

dr hab. n. med. Jacek Kot

Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed

godz. 14.30 – 14.45 dyskusja

 

w imieniu organizatorów:

dr hab. med. Tomasz Zdrojewski prof. nadzw. GUMed

dr n. med. Łukasz Wierucki

Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdański Uniwersytet Medyczny

 

dr n. med. Roman Budziński

Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI I RACJONALNEGO ŻYWIENIA” w Gdańsku

Informujemy o XXVIII Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym „INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI I RACJONALNEGO ŻYWIENIA” organizowanym w Gdańsku w dniach 15-16 czerwca 2020 r. przez Katedrę i Zakład Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Sympozjum:

www.bromatologia2020.gumed.edu.pl

 

Nagroda dla młodych naukowców za 2019 rok (kandydatury można zgłaszać do 31 marca 2020 roku)

Informujemy o Nagrodzie dla młodych naukowców za 2019 rok (termin zgłaszania propozycji 15 stycznia – 31 marca 2020 roku)

 1. Nagroda dla pięciu Laureatów za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2019 roku w następujących zakresach:
 • nauk humanistycznych i społecznych,
 • nauk biologicznych i rolniczych,
 • nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
 • nauk technicznych,
 • nauk medycznych
 1. Konkurs przeznaczony dla pracowników lub doktorantów instytucji naukowych z trzech województw pomorskich, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Wnioski do Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
 3. Wyniki konkursu: 31 maja br. na gdansk.pan.pl
 4. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY: 4000 zł brutto

WSZYSTKO O NAGRODZIE:

w tym REGULAMIN Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe na www.gdansk.pan.pl, Nagroda Oddziału dla młodych naukowców

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

REGULAMIN_2020_Nagroda_OddzPANGda_dla_mlodych_naukowcow

-->