Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia pragnie zaprosić lekarzy do udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2024, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2024 r. w formie hybrydowej – online na platformie internetowej oraz stacjonarnie w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym procedur radiologicznych, szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta, przede wszystkim z obszaru radioterapii i radiologii zabiegowej.

Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 464). Udział w Konferencji umożliwia również uzyskanie 5 punktów szkoleniowych w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z art. 33n ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173).

Rejestracja na Konferencję odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Szczegóły dotyczące rejestracji, link do formularza zgłoszeniowego, opis wydarzenia oraz program Konferencji dostępne są na stronie: https://www.kcor.gov.pl/pjomed-2024

( https://www.kcor.gov.pl/?nltr=NDA7MTAyO2h0dHBzOi8vd3d3Lmtjb3IuZ292LnBsL3Bqb21lZC0yMDIyOzs2NDYxZmY5ZGI3Y2Q1MmVmNzc4ZWFjZTU4MzNjZGIxNQ%3D%3D)

Możliwość komentowania została wyłączona.