Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 sierpnia 2016 roku, które zmienia rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego  lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie MZ d20161327

Możliwość komentowania została wyłączona.