Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarski VIII kadencji – zapraszamy na XXXVII  Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w siedzibie OIL przy ul. Śniadeckich 33 w Gdańsku. Informujemy, że obecność na zjeździe jest obowiązkowa. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić pisemnie.

Zaproszenie na XXXVII Zjazd wraz z projektem porządku obrad

 

Możliwość komentowania została wyłączona.