Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j., Dz.U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.) określeń „klinika” i „kliniczny” mogą używać jedynie podmioty lecznicze utworzone lub prowadzone przez uczelnię medyczną, a także podmioty lecznicze i praktyki zawodowe udostępniające – na podstawie stosownej umowy z uczelnią medyczną – swoje jednostki organizacyjne do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych.

Użycie słowa „klinika” lub „kliniczny” przez pozostałe podmioty i osoby jest niezgodne z art. 89 ww. ustawy i może stanowić przewinienie zawodowe. Dotyczy to zarówno zamieszczania takich oznaczeń w nazwach działalności gospodarczej, jak również na stronach internetowych i dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.