Informujemy, że zajęcia z prawa medycznego, bioetyki i orzecznictwa lekarskiego w Okręgowej Izbie Lekarskiej są integralną częścią stażu podyplomowego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie stażu podyplomowego, każda nieobecność wymaga odrobienia lub okazania zwolnienia lekarskiego. Przypominamy, że każdy dzień zwolnienia lekarskiego wydłuża staż podyplomowy.

Zmiany grup nie są możliwe.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.