Obowiązek statystyczny dotyczy wszystkich lekarzy oraz lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe lub podmioty lecznicze. Aktualnie składanie sprawozdań jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. 

Zalecamy zatem niezwłoczne założenie konta na portalu przeznaczonym do składania sprawozdań: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html z uwagi na fakt, że konieczna będzie procedura weryfikacji użytkownika.

Po zarejestrowaniu użytkownika konieczne jest pobranie formularza rejestracji w formacie pdf, następnie należy go wydrukować, podpisać i wysłać faksem, e-mailem lub listownie na adres wskazany w lewym górnym rogu formularza.

Po aktywacji konta możliwe będzie wypełnienie i przesłanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

Więcej informacji o rejestracji użytkownika, aktywacji konta oraz wypełnianiu sprawozdań znajdą Państwo w opracowaniu „Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)” pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/podrecznik_uzytkownika_ssoz_5c3c4dca8542b.pdf

 

Najbliższy termin składania sprawozdań mija 28 stycznia 2019 roku (formularz ZD-3).

Sprawozdania statystyczne MZ-88 oraz MZ-89 (obowiązek dotyczy wszystkich praktyk lekarskich) mija 1 marca 2019 roku!

Terminy składania sprawozdań statystycznych znajdziecie Państwo tutaj OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE PRAKTYK LEKARSKICH w 2019 roku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.