W ostatnim czasie do różnych instytucji trafiają przesyłane pocztą elektroniczną maile – informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Autor, podszywając się pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, domaga się wpłaty 365 zł na podane poniżej konto, na poczet potwierdzenia wpisu do Rejestru. Powołuje się przy tym na regulamin resortu.

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy.

Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby ministerstwa. Podany numer konta nie należy do MRPiPS.

Fałszywa jest również informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności. Regulamin  organizacyjny ministerstwa nic nie mówi o tej kwestii.

MRPiPS skierowało sprawę wyłudzeń do prokuratury.

Treść komunikatu wysyłanego pocztą elektroniczą:

Szanowni Państwo 

W związku z aktualnym regulaminem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (§11 wew. utworzonym w dniu 08.11.2016r.), potwierdzenie wpisu w Rejestrze wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości PLN 328 (trzysta dwadzieścia osiem złotych), w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2017r.
W związku z dotychczasowym brakiem wpłaty, pomimo wcześniejszego wezwania pocztowego, informujemy, że brak uregulowania zaległości w ciągu 7 dni roboczych spowoduje konsekwencje zgodne z §16 regulaminu.

Opłaty należy dokonać na poniższy rachunek:
PKO BP
80 1020 5558 0000 8902 3176 5764
Kwota: 328 PLN
Tytułem: 2231627/2017

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym działem płatności pod adresem: platnosci@mpips.gov.pl
Z poważaniem,

Hanna Bojarska
Starszy specjalista
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

tel. 22 529 06 90

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

Możliwość komentowania została wyłączona.