Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich

Stanowisko Prezydium NRL i Konwentu Prezesów

Możliwość komentowania została wyłączona.