Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016r., od dnia 1 stycznia 2017r. lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobligowani do zainstalowania kasy rejestrującej (fiskalnej) już z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży usługi. Tym samym tracą Państwo dotychczasową możliwość odroczenia instalowania kasy fiskalnej o dwa pełne miesiące kalendarzowe. W związku ze zmianami, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na problem kas fiskalnych przy zakładaniu i przekształcaniu prowadzonej praktyki.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016r., poz. 2177)

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.