Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów przedłużeniu uległ termin obowiązkowej instalacji kas fiskalnych on-line dla podmiotów, które sprzedają usługi z zakresu ochrony zdrowia świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Tym samym, zarówno praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, jak i podmioty lecznicze nie będą musiały od dnia 1 stycznia 2021r. prowadzić sprzedaży usług medycznych za pomocą nowych kas, lecz dopiero od dnia 1 lipca 2021r. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby kasę on-line zamontować wcześniej, ale jest to już suwerenna decyzja każdego przedsiębiorcy.

W związku z powyższym, prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy ewentualnych przeglądów dotychczas używanych przez Państwa kas fiskalnych. Jeżeli nie zdecydują się Państwo na zakup nowej kasy on-line (z przesyłaniem danych do tzw. Centralnego Repozytorium Kas) przed upływem terminu tego przeglądu, nie zwalnia to Państwa z jego przeprowadzenia – nawet jeżeli taka kasa miałby być użytkowana bardzo krótko.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. z 2020r., poz. 1059)

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.