Informujemy o rekrutacji do projektu ” Leczenie w oparciu o udowodnione skuteczne dowody. Pomorski projekt edukacyjny dla lekarzy”, w ramach którego przeprowadzane będą szkolenia organizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Szkolenie adresowane jest do lekarzy z całego kraju, którzy będą mogli wziąć w nim udział według jednolitych zasad, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji lekarzy, szczególnie lekarzy rodzinnych w zakresie praktycznego stosowania aktualnej wiedzy medycznej w opiece nad pacjentami. Istotą szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji w oparciu o zasady medycyny opartej na dowodach (EBM) i nabycie umiejętności weryfikacji informacji medycznej wobec dużej podaży szkoleń, kursów, artykułów i innych materiałów adresowanych do praktyków. Szczegółowy zakres tematyczny realizowanych kursów dla lekarzy jest skoncentrowany na obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju. Poszczególne moduły uwzględnią potrzeby edukacyjne lekarzy pracujących i współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej a ich celem jest doskonalenie umiejętności lekarzy w zakresie chorób związanych: z układem krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego.

Rekrutacja przebiegać będzie wg. kolejności zgłoszeń po spełnieniu wymogów formalnych.  Więcej informacji na stronie internetowej : https://ebm.mug.edu.pl/ 

Możliwość komentowania została wyłączona.