W związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2016 rok, opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wzrasta do kwoty 86 zł, wpis zmian w rejestrze do 43 zł.

Możliwość komentowania została wyłączona.