Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie zawiadamiam, że OIL w Gdańsku otrzymała szczepionki p/grypie przeznaczone dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wcześniej nie skorzystali z bezpłatnych szczepień organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

W celu otrzymania szczepionki należy wysłać e-mail na adres: szczepienia@oilgdansk.pl, podać swoje dane personalne i nr PWZ.

Odbiór szczepionek będzie możliwy, po otrzymaniu powiadomienia z Izby, w Aptece Szpitalnej Szpitala im. Kopernika w Gdańsku, w budynku dawnego szpitala kolejowego, ul. Powstańców Warszawskich 1-2 (wejście od strony parkingu, oznaczone literą „E”), od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00. Szczepionki będą wydawane po okazaniu dowodu tożsamości lub upoważnienia, na podstawie imiennych list, które OIL w Gdańsku przekaże Aptece Szpitalnej.

Przy odbiorze konieczne będzie wypełnienie oświadczenia.

Liczba szczepionek jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i uregulowane składki członkowskie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

lek. Krzysztof Wójcikiewicz

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

Załączniki:

  1. Oświadczenie
  2. Upoważnienie do odbioru
  3. Charakterystyka VaxigripTetra
  4. VaxigripTetra przeciw grypie – ulotka

Możliwość komentowania została wyłączona.