Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zwraca się z prośbą do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w sesji jesiennej 2017 i sesji wiosennej 2018 o przekazanie kopii dyplomów specjalizacyjnych do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku celem uzupełnienia danych w Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Gdańsku. Jednocześnie informujemy, że należy dokonać wpisu informacji o uzyskaniu specjalizacji do dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu (tu należy zgłosić się z dokumentem Prawo Wykonywania Zawodu i dyplomem specjalizacji do siedziby OIL w Gdańsku pok.316 II piętro).

Kopię dyplomu specjalizacji można przekazać listownie, osobiście lub mailowo: rejestr@oilgdansk.pl

Obowiązek dostarczania powyższej dokumentacji wynika z Ustawy z dnia 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich art. 49 ust. 6 i 7.

Możliwość komentowania została wyłączona.