Ustawa o odpadach przewiduje prowadzenie przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będącego częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przez klika lat rejestr jednak nie powstawał, a kolejne zmiany przepisów przedłużały o kolejny rok składanie sprawozdań z ilości wytwarzanych odpadów w formie papierowej. Rejestr powstał w końcu 24 stycznia 2018r., zaś ustawa o odpadach przewidywała obowiązek złożenia wniosku o wpis do tego rejestru w ciągu 6 miesięcy od jego utworzenia.  

Uwaga: obowiązek wpisu dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich, również tych, które prowadzą ewidencję uproszczoną. 

Wpis do rejestru wiąże się z nadaniem numeru rejestrowego, którego posiadanie po 1 stycznia 2020r. będzie warunkować:

– prowadzenia ewidencji odpadów, 

– odbiór odpadów.

W odniesieniu do podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich wpis do rejestru nie podlega opłacie, nie ma też zastosowania opłata roczna. Wpis jest też czynnością jednorazową (chyba że zmianie ulegną dane podlegające wpisowi – np. adres praktyki, wówczas dokonuje się wpisu aktualizacyjnego). 

Wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/ oraz w formie pisemnej. Pod w/w adresem znajduje się zarówno formularz elektroniczny, jak i formularz do wydrukowania i wypełnienia w formie papierowej, wraz z oświadczeniem, które należy do niego załączyć. W aktualnym stanie prawnym praktyki lekarskie wypełniają dział XII („Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów”). 

Wniosek rejestrowy złożyć można:

osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

za pomocą e-maila (jeśli posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny)

przez platformę ePUAP

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

– https://bip.pomorskie.eu w zakładce: Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne/Odpady/Rejestr (dla praktyk z woj. pomorskiego) 

– https://bip.warmia.mazury.pl w zakładce: Ochrona środowiska/Elektroniczne bazy danych (dla praktyk z woj. warmińsko-mazurskiego). 

 

Natomiast na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ znajduje się także film instruktażowy pokazujący zasady prowadzenia od 1 stycznia 2020r. ewidencji odpadów w formie elektronicznej 

 

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny OIL w Gdańsku 

3 odpowiedzi na “Od 1 stycznia 2020r. ewidencja odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. Przypominamy o obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów ”

 1. Roman pisze:

  Witam.
  Obowiązek wpisu dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.
  Prowadząc idywidualną,specjalistyczną praktykę lekarską, wyłącznie w zakładzie leczniczym i wytwarzając jedynie odpady komunalne również muszę się wpisać do w/wym rejestru?(lekarz radiolog-opisownia,badania USG…)
  Czy nie jestem “Wytwórcą odpadów zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów”)?
  Proszę o komentarz.
  Pozdrawiam Roman.

  • Szanowny Panie Doktorze,
   obowiązek rejestracji w BDO nie dotyczy praktyk lekarskich prowadzonych wyłącznie w zakładzie leczniczym (tzw. “praktyk kontraktowych”), bowiem wówczas wytwórcą odpadów jest podmiot leczniczy, a nie praktyka.
   Z poważaniem
   r.pr. Aleksandra Kosiorek – Biuo Prawne OIL w Gdańsku

 2. Krzysztof pisze:

  Witam.
  Czy prowadząc IP lekarsko-dentystyczną, udzielając świadczeń w gabinecie należącym do innego lekarza dentysty (również prowadzącego IPLD we własnym lokalu, który mi udostępnia w wolnych godzinach) na podstawie umowy najmu gabinetu, w której zawarty jest punkt mówiący o gospodarowaniu odpadami przez właściciela gabinetu, również muszę wpisać się do tego rejestru i prowadzić własną ewidencję? Dotychczas wszystkie odpady z naszej działalności “szły” na konto właściciela gabinetu.
  Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam,
  Krzysztof