Informujemy o Nagrodzie dla młodych naukowców za 2019 rok (termin zgłaszania propozycji 15 stycznia – 31 marca 2020 roku)

  1. Nagroda dla pięciu Laureatów za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2019 roku w następujących zakresach:
  • nauk humanistycznych i społecznych,
  • nauk biologicznych i rolniczych,
  • nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  • nauk technicznych,
  • nauk medycznych
  1. Konkurs przeznaczony dla pracowników lub doktorantów instytucji naukowych z trzech województw pomorskich, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. Wnioski do Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
  3. Wyniki konkursu: 31 maja br. na gdansk.pan.pl
  4. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY: 4000 zł brutto

WSZYSTKO O NAGRODZIE:

w tym REGULAMIN Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe na www.gdansk.pan.pl, Nagroda Oddziału dla młodych naukowców

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

REGULAMIN_2020_Nagroda_OddzPANGda_dla_mlodych_naukowcow

Możliwość komentowania została wyłączona.