W dniach 13-15 czerwca wraz z kol. Arkadiuszem Szycmanem reprezentowaliśmy Komisję Młodych Lekarzy z Gdańska na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy, która w tym roku odbywała się w Krakowie.
Po kilkugodzinnej podróży przez deszczową w tych dniach Polskę, Kraków powitał nas słoneczną pogodą, która zapowiadała udane spotkanie z młodymi lekarzami z całej Polski.
Pierwszego dnia w gronie przedstawicieli z całej Polski omawialiśmy aktualną sytuację młodych lekarzy i lekarzy dentystów w naszym kraju. Głosów w dyskusji było bardzo wiele, co świadczy o mnogości problemów i wyzwań stojącymi przed nami. Dominujące miejsce w dyskusji miała kwestia dostępności miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz kwestie niedoboru rezydentur.
Kolejnym punktem spotkania było wstępne przygotowanie i omówienie apeli do Ministra Zdrowia. Stanowiska te były wcześniej przygotowane przez poszczególne Komisje Młodych Lekarzy. Nasza gdańska Komisja przedstawiła apel o publikację pytań z LEK i LDEK oraz o zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc rezydenckich dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, którzy ukończą studia w 2018 roku, kiedy to ze względu na wprowadzone zmiany studia ukończą dwa roczniki studentów medycyny.
Po zakończeniu obrad odbył się uroczysty bankiet, połączony z akcją charytatywną, podczas której zbierane były środki na leczenie przewlekle chorych dzieci.
Podczas drugiego dnia konferencji miało miejsce jej uroczyste otwarcie oraz przywitanie zaproszonych gości. Pierwsza sesja konferencji poświęcona była tematowi: „W jakim kierunku zmierza kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce?”
Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. n med. Krzysztof Żmudka, prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka Colegium Medicum UJ, który opowiedział o doświadczeniach własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, po reformie programu nauczania na studiach medycznych. Kolejnym zaproszonym gościem był Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, dr hab. n. med. Mariusz Klencki, który omawiał aktualny stan egzaminów medycznych oraz przedstawił m.in. statystyki ich zdawalności oraz poziomu ich trudności w kolejnych latach. Na koniec sesji aktualne problemy i propozycje zmian w zakresie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów zaproponował kol. Maciej Kurpiński, Przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy OIL w Krakowie.

W czasie sesji gościliśmy także Wiceministra Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego, który zadeklarował chęć współpracy z młodymi lekarzami i lekarzami dentystami. Zaproponował między innymi powołanie Komisji ds. Młodych Lekarzy przy Ministrze Zdrowia, co spotkało się z dużą aprobatą zebranych.
Po krótkiej przerwie, rozpoczęła się kolejna sesja „Rola i miejsce młodych lekarzy w systemie ochrony zdrowia”.
Rozpoczął ją Dr Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, który omawiał odpowiedzialność zawodową lekarzy w trakcie specjalizacji. Kolega Bartłomiej Guzik, Zastępca Sekretarza ORL w Krakowie przedstawił aktualną sytuację Młodych Lekarzy w systemie ochrony zdrowia, na podstawie danych ankietowych zebranych w Małopolsce oraz województwie Zachodnio-pomorskim. Wynika z nich, że nasza sytuacja w ostatnich latach ulega poprawie. Wskazuje na to m.in. zmniejszenie ilości młodych lekarzy deklarujących chęć wyjazdu zagranicę. Dość optymistyczne dane na temat sytuacji socjalno-bytowej lekarzy w trakcie specjalizacji przedstawiła dr Agnieszka Ruchała-Tyszler, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, z drugiej jednak strony złą sytuację lekarzy w trakcie specjalizacji podjętej w trybie wolontariatu.
Po przerwie obiadowej rozpoczęły się obrady zebranych przedstawicieli Komisji Młodych Lekarzy. Po burzliwych dyskusjach na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy postanowiliśmy przestawić Ministrowi Zdrowia 7 apeli:
1.    w sprawie dyżurów medycznych w trakcie specjalizacji
2.    w sprawie zwiększenia ilości miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów.
3.    w sprawie wynagradzania kierowników specjalizacji.
4.    w sprawie uproszczenia przyznawania akredytacji jednostkom szkolącym
5.    wprowadzenie ogólnopolskiego zintegrowanego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydenckim i pozarezydenckim
6.    w sprawie uregulowania zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w ramach umów cywilno-prawnych („wolontariat”)
7.    w sprawie dostępności pytań z egzaminów lekarskich

Ze względu na obowiązki zawodowe po zakończeniu obrad, kilku pamiątkowych zdjęciach i pożegnaniu z uczestnikami udaliśmy się w podróż powrotną do Gdańska.
Mamy nadzieję, że apele spotkają się z przychylnością ministra, a Wiceminister Zdrowia powoła Komisję ds. Młodych Lekarzy przy Ministrze Zdrowia.

Łukasz Szmygel

Apele sformułowane podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Lekarzy w Krakowie
Możliwość komentowania została wyłączona.