Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina, że z dniem 19 maja 2018 roku kończy się 2-letni okres przejściowy na dostosowanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) w zakresie posiadanego przez przedsiębiorcę numeru PESEL.

Obowiązek aktualizacji może dotyczyć przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność przed dniem 1 stycznia 2012r. i nie dokonywali po tej dacie żadnych zmian danych (np. zmiany adresów prowadzonej działalności, danych kontaktowych itp.). Jeżeli zarejestrowałeś swoją działalność przed 1 stycznia 2012r. i nie jesteś pewien, czy przez ostatnie 6,5 roku dokonywałeś jakiejś zmiany swoich danych:

  1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców (firma.gov.pl – Znajdź przedsiębiorcę i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
  2. Nie możesz znaleźć swojego wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma – od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane. Wniosek o zmianę można złożyć również poprzez stronę firma.gov.pl z wykorzystaniem podpisu elektronicznego ePUAP.

Niezamieszczenie przez przedsiębiorcę w CEiDG numeru PESEL do dnia 19 maja 2018r. może skutkować wykreśleniem przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii działalności gospodarczej z urzędu.

Źródło: biznes.gov.pl

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.