Szanowni Państwo,

realizując Uchwałę nr 18/22/Z  XLI Okręgowego Zjazdu Lekarskiego z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie elektronicznej formy Pomorskiego Magazynu Lekarskiego i Gazety Lekarskiej oraz Uchwałę nr 122/22/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zasad kolportażu Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, informujemy, że od nowego roku nastąpi zmiana formy kolportażu Pomorskiego Magazynu Lekarskiego i Gazety Lekarskiej z wersji papierowej wysyłanej za pośrednictwem poczty, na wersję elektroniczną przekazywaną drogą mailową.

W związku z tym bardzo prosimy o informację zwrotną od Państwa, którzy nadal pragną otrzymywać drukowaną wersję Pomorskiego Magazynu Lekarskiego.

Osoby, które nie zgłoszą takiej woli, od nowego roku będą otrzymywać wersję elektroniczną gazety na zarejestrowany w Izbie adres mailowy. Magazyn jest również dostępny na naszej stronie internetowej.

Członkowie naszej Izby powyżej 70 roku życia będą nadal otrzymywać papierową wersję Pomorskiego Magazynu Lekarskiego i Gazety Lekarskiej na swój adres korespondencyjny.

Deklarację o chęci otrzymywania drukowanego wydania można dostarczyć mailem, pocztą tradycyjną lub osobiście do biura Izby:

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

Ul. Śniadeckich 33

80-204 Gdańsk

e-mail: pmldeklaracja@oilgdansk.pl

 

Możliwość komentowania została wyłączona.