Ponownie przypominamy, iż termin na składanie wniosków o utrzymanie upoważnienia do pobierania numerów recept refundowanych upływa w dniu 30 czerwca 2017r. Do tej daty powinni Państwo:

  1. Dokonać elektronicznej aktualizacji swoich danych osobowych w Portalu Personelu służącym do generowania numerów recept refundowanych i
  2. Dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia papierowe wnioski o utrzymanie upoważnienia.

Niedopełnienie wskazanych formalności w terminie będzie skutkować zablokowaniem dostępu do Portalu Personelu i niemożnością generowania numerów recept.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.