Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku apeluje do Ministra Klimatu, Marszałka Sejmu i Marszałka Województwa Pomorskiego o wydłużenie co najmniej o kilka misiecy wdrozenia kolejnych modułów Bazy Danych o Odpadach (BDO) tj. ewidencji i sprawozdawczości.

Apel OIL w Gdansku

Możliwość komentowania została wyłączona.