Ubezpieczenie Lloyd’s z gwarancją pokrycia utraconego dochodu

 

Ecofinance Doradcy Finansowi we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku stworzyło unikalną ofertę gwarantującą lekarzom i lekarzom dentystom pokrycie utraconych dochodów w sytuacji niemożności wykonywania kontraktu bądź prywatnej praktyki lekarskiej. Dzięki gwarancji najstarszej instytucji na świecie - Towarzystwa Lloyd’s z Wlk. Brytanii – lekarze zrzeszeni w OIL w Gdańsku otrzymują dostęp do bogatej oferty niedostępnej do tej pory na polskim rynku.

Pobierz ulotkę

Świadczenie podstawowe

 • świadczenie z tytułu okresowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub wypadku - gwarantujące wypłatę miesięcznego zasiłku na pokrycie kosztów stałych życia np. czynsze, raty kredytowe i leasingowe oraz inne zobowiązania - do 65% średniego miesięcznego przychodu netto !

Świadczenia dodatkowe

 • świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lekarza i lekarza dentysty wskutek choroby lub wypadku - do 10.000.000,00 zł 
 • świadczenie na wypadek śmierci wskutek wypadku - nawet 10.000.000,00 zł 
 • świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek wypadku - do 10.000.000,00 zł

Możliwość rozszerzenia ochrony o opcje

 • świadczenie pogrzebowe - do 25.000,00 zł
 • dostosowanie do życia w niepełnosprawności - do 200.000,00 zł
 • trwały uszczerbek na zdrowiu % za % - jednorazowe odszkodowanie związane m.in. ze złamaniami, skręceniami i poparzeniami
 • dzienne świadczenie szpitalne - zarówno w wyniku pobytu w szpitalu bądź rekonwalescencji w domu
 • świadczenie do kosztów medycznych - zarówno kosztów leczenia jak i rehabilitacji wskutek NW

Ubezpieczenie charakteryzuje się ogromną elastycznością oraz innowacyjnym procesem ofertowania. Zawarcie umowy opiera się o system online, dzięki czemu dokumentacja ubezpieczeniowa dostępna jest w ciągu kilku minut.

Szczegółowe informacje

Spotkanie z doradcą po uprzednim umówieniu się tel: 600 322 742 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.ecofinance.pl.

Istnieje również możliwość wypełnienia formularza online na stronie www.medirect.pl.

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie