Ubezpieczenia dla lekarzy

 

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku we współpracy z easIT sp. z o.o. opracowała dla Państwa oferty obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, dobrowolnego ubezpieczenia OC, ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z tytułu zakażeń HIV i WZW oraz rozszerzenie dobrowolnego ubezpieczenia OC o wyrządzone szkody rzeczowe.

Specjalnie dla Państwa uruchomiona została dedykowana aplikacja on-line, dostępna pod adresem https://lekarze.stbudirect.pl, pozwalająca zawrzeć ubezpieczenie w wygodny i prosty sposób.

Przejdź do aplikacji 

OPIS PRODUKTÓW

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC wraz z Asystą Prawną przeznaczone jest dla lekarzy podlegających obowiązkowi ubezpieczenia (w tym indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej) w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • dobrowolne ubezpieczenie OC rekomendowane jest lekarzom zawierającym umowę cywilnoprawną na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza własną działalnością gospodarczą (np. umowę zlecenia),
  • ubezpieczenie dodatkowe z tytułu zakażeń HIV i WZW obejmuje zwrot kosztów leczenia powstałego na skutek ekspozycji na materiał zakaźny oraz świadczenia jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV i WZW,
  • ubezpieczenie OC za szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez lekarza stanowi rozszerzenie ubezpieczenia dobrowolnego. Obejmuje szkody powstałe wskutek zniszczenia, utraty lub uszkodzenia rzeczy pacjenta, będące następstwem wykonywanych czynności medycznych.

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

Cały proces przystępowania do ubezpieczenia ogranicza się do trzech kroków:

  1. Zarejestrowanie konta Użytkownika w systemie https://lekarze.stbudirect.pl,
  2. Wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego za pomocą dedykowanego kalkulatora składki,
  3. Wygenerowanie polisy i opłacenie składki na indywidualny numer rachunku bankowego.

Imienna polisa ubezpieczeniowa jest dostępna automatycznie po zapisaniu wniosku, w formacie PDF.

oil_print_screen_images_wybory13_thumb_large800_600

Za pośrednictwem platformy ubezpieczeniowej, uzyskają Państwo wszelkie informacje odnośnie posiadanego ubezpieczenia, otrzymają wsparcie w związku z procedurą zgłaszania roszczeń, pobiorą pełną dokumentację. System został zaprogramowany w taki sposób, aby ograniczyć formalności związane z ubezpieczeniem do minimum. Wraz ze zbliżającym się terminem zakończenia ubezpieczenia, automatycznie zostanie wysłane przypomnienie, z informacją o odnowieniu polisy.

Dodatkowo, nasi Klienci mają możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, udostępnionych na preferencyjnych warunkach, takich jak ubezpieczenie kosztów leczenia przy wyjazdach zagranicznych oraz ubezpieczenie domów i mieszkań.

INFOLINIA STBU DIRECT

Do Państwa dyspozycji oddajemy infolinię STBU Direct, która służy wsparciem w kwestiach związanych z ubezpieczeniem.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 20:00.
Telefon: (58) 340 66 66
E-mail: bok@stbudirect.pl

 

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie