Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-18 czerwca 2016 r w Krakowie odbędzie się kongres 2nd Central European Biomedical Congress (CEBC). Kongres jest adresowany do lekarzy-klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów, chemików oraz studentów. Przewidujemy udział ok. 500 uczestników z wielu ośrodków naukowych kraju i zagranicy.


Organizatorami kongresu są Instytut Farmakologii PAN (Kraków) oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Honorowy Patronat nad kongresem objęli J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Ciągły postęp w zakresie biomedycyny i farmakologii pozwala sądzić, że spersonalizowana medycyna stanie się kliniczną rutyną, stąd hasło naszego Kongresu „From emerging biochemical strategies to personalized medicine”.

Czołowi międzynarodowi wykładowcy przedstawią najnowsze odkrycia i osiągnięcia w zakresie medycyny praktycznej, badań przedklinicznych i technologii. Kongres stworzy też możliwość młodym badaczom prezentacji wyników swoich badań oraz kontaktów z liderami europejskiej i światowej nauki.


Udział w konferencji potwierdzili plenarni wykładowcy:
Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla 2012 – Stanford University, USA
Kjell Fuxe – Karolinska Institute, Szwecja
Jan Lubiński – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
Herbert Y. Meltzer – Northwestern University, USA
Anton Bespalov – Partnership for Assessment and Accreditation of Scientific Practice, Niemcy


Uczestnictwo w konferencji (polscy uczestnicy) premiowane jest punktami edukacyjnymi w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego (lekarze, 15 pkt.; farmaceuci, 20 pkt).

Termin wczesnej rejestracji – 28 luty 2016 r.

Oferujemy zniżkę opłaty rejestracyjnej młodym badaczom (studenci, doktoranci, doktorzy w wieku do 35 lat).

Termin nadsyłania streszczeń komunikatów – 28 marzec 2016 r.

Więcej informacji pod adresem www.cebc2016.com

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Małgorzata Filip & Edmund Przegaliński (Instytut Farmakologii PAN, Kraków)
Joanna Pera & Marek Sanak (Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

Możliwość komentowania została wyłączona.