Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz Katedra i Zakład Genetyki II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedra i Klinika Neonatologii Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Hospicjum Perinatalnym przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacją Evangelium Vitae we Wrocławiu

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Polskim Towarzystwem Genetycznym

zapraszają na konferencję

 

pt.: „NIEPOWODZENIA ROZRODU

W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM”

 

która odbędzie się w dniach 26-27 września 2015r. (sobota-niedziela)

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy al.Matejki 6 we Wrocławiu.

 

 

Patronat Honorowy:

Prof.dr hab.Marek Ziętek, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 13 punktów edukacyjnych.

 

KOMITET NAUKOWY

 

prof.dr hab.MICHAŁ JELEŃ

Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab.TOMASZ JUREK, mgr prawa

Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab.BARBARA KRÓLAK-OLEJNIK, prof.nadzw.

Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n.med.KAROLINA PESZ

Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof.dr hab.MARIA SĄSIADEK

Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n.med.AGNIESZKA STEMBALSKA

Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n.med.KRZYSZTOF SZMYD

Hospicjum Perinatalne przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof.dr hab.MARIUSZ ZIMMER

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

26 września 2015 (sobota)

CZĘŚĆ I. NIEPOWODZENIA ROZRODU – WYBRANE ZAGADNIENIA

8.00-9.00          REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.00-9.15          Otwarcie Konferencji

                        prof.dr hab.Maria Sąsiadek, prof.dr hab.Mariusz Zimmer

 

SESJA I. GINEKOLOGIA

Prowadzenie: prof.dr hab.Mariusz Zimmer

9.15-9.35          Niepłodność małżeńska – choroba społeczna (diagnostyka, postępowanie)

                        dr n.med.Tomasz Fuchs

9.35-9.55          Prowadzenie ciąży zgodnie z najnowszymi wytycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ciąż wysokiego ryzyka

                        dr n.med.Anna Rosner-Tenerowicz

9.55-10.15        Poronienia (diagnostyka i postępowanie)

                        lek.Piotr Lepka

10.15-10.35       Ciąża po cięciu cesarskim – aktualny problem położniczy w niepowodzeniach rozrodu

                        dr n.med.Michał Pomorski

10.35-10.40       PODSUMOWANIE – prof.dr hab.Mariusz Zimmer

10.40-10.50       DYSKUSJA

10.50-11.10       PRZERWA NA KAWĘ

 

SESJA II. GENETYKA

Prowadzenie: prof.dr hab.Maria Sąsiadek, dr n.med.Agnieszka Stembalska

11.15-11.40       Genetyczne przyczyny niepłodności pierwotnej u kobiet i mężczyzn

                        lek.Aleksandra Jakubiak

11.40-12.10       Utrata ciąży w pierwszym trymestrze. Badania genetyczne materiału z poronienia. Diagnostyka genetyczna nawracających poronień.

                        dr n.med.Karolina Pesz

12.10-12.35       Rola diagnostyki przedimplantacyjnej w zapłodnieniu pozaustrojowym

                        dr n.med.Karolina Pesz

12.35-12.40       PODSUMOWANIE – prof.dr hab.Maria Sąsiadek

12.40-12.50       DYSKUSJA

12.50-13.40       PRZERWA NA LUNCH

 

SESJA III. PATOMORFOLOGIA, PSYCHOLOGIA, PRAWO

Prowadzenie: prof.dr hab.Małgorzata Sąsiadek, dr n.med.Agnieszka Stembalska

13.40-14.40       Patologia poronienia uzbrojonym okiem patologa perinatologicznego

                        lek.Martyna Trzeszcz

14.40-15.30       Psychoterapia wczesnych i późnych konsekwencji straty prokreacyjnej

                        mgr Agnieszka Nomejko, mgr Idalia Mazurec

15.30-16.15       Prawo początku życia – badania prenatalne i badania z wykorzystaniem materiału pochodzącego z płodów

                        dr hab.Tomasz Jurek

16.15-16.30       DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

 

27 września 2015 (niedziela)

CZĘŚĆ II. DIAGNOSTYKA PRENATALNA – KONSEKWENCJE

9.00-9.10          Otwarcie drugiego dnia Konferencji

                        prof.dr hab.Maria Sąsiadek, prof.dr hab.Mariusz Zimmer

 

SESJA IV. GENETYKA

Prowadzenie: prof.dr hab.Małgorzata Sąsiadek, dr n.med.Karolina Pesz

9.10-10.10        Rola genetyka klinicznego w Programie Badań Prenatalnych. Konsekwencje rozpoznania zespołu uwarunkowanego genetycznie u płodu – przykłady. Zabezpieczenie materiału do badań dodatkowych.

                        dr n.med.Agnieszka Stembalska

 

SESJA V. GINEKOLOGIA

Prowadzenie: prof.dr hab.Mariusz Zimmer

10.10-10.40       Możliwości badań prenatalnych

                        dr n.med.Joanna Michniewicz

10.40-11.00       Jest wynik badania i co dalej? Problem ginekologa.

                        dr n.med.Marek Tomiałowicz

11.00-11.15       Położne jako najbliższe pacjentce osoby z personelu medycznego. Jakie wprowadzać elementy wsparcia?

                        mgr Joanna Krzeszowiak

11.15-11.25       Diagnostyka prenatalna w wojewódzkie dolnośląskim

prof.dr hab.Mariusz Zimmer

11.25-11.35       DYSKUSJA

11.35-11.55       PRZERWA NA KAWĘ

 

SESJA VI. NEONATOLOGIA

Prowadzenie: dr hab.Barbara Królak-Olejnik, prof.nadzw.

11.55-12.25       Jak mały, że za mały?

                        lek.Dorota Lisowska-Mikołajków, lek.Karolina Jeleń

12.25-12.55       Zespoły ciężkich wrodzonych wad rozwojowych – diagnostyka i postępowanie po urodzeniu

                        dr n.med.Agnieszka Szafrańska

12.55-13.25       Wady letalne u płodu i noworodka – postępowanie okołoporodowe

                        dr hab.Barbara Królak-Olejnik, prof.nadzw.

13.25-13.35       DYSKUSJA

13.35-14.15       PRZERWA NA LUNCH

 

 

 

 

 

 

 

SESJA VII. PATOMORFOLOGIA PERINATOLOGICZNA

Prowadzenie: prof.dr hab.Michał Jeleń

14.15-14.40       Eksploracja patologii łożyska – część I (angiogeneza łożyskowa, łożyskowa etiologia FGR, PE i IUFD)

                        lek.Martyna Trzeszcz

14.40-15.00       Eksploracja patologii łożyska – część II (korelacje kliniczno-patologiczne – fenotypy łożyskowe, placentologia w poradnictwie prekoncepcyjnym)

                        lek.Martyna Trzeszcz

15.00-15.10       Eksploracja patologii łożyska – część III (wskazania do badania placentologicznego, znaczenie informacji klinicznych dla placentologa)

                        lek.Martyna Trzeszcz

15.10-15.15       PODSUMOWANIE – prof.dr hab.Michał Jeleń

 

SESJA VIII. PRAWO, OPIEKA PALIATYWNA

Prowadzenie: dr n.med.Karolina Pesz, dr n.med.Agnieszka Stembalska

15.15-16.00       Prawno-karna ochrona płodu, pochówek płodu

                        dr hab.Tomasz Jurek

16.00-16.45       Opieka hospicyjna w okresie pre- i postnatalnym

                        dr n.med.Krzysztof Szmyd

16.45-17.00       Praca psychologiczna w obliczu straty – doświadczenia w ramach hospicjum dla dzieci i hospicjum perinatalnego

                        mgr Agnieszka Waniczek

17.00-17.30       Okno życia

siostra Ewa Jędrzejak, Fundacja Evangelium Vitae

17.30-18.00       DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————–

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 PLN.

Wpłat prosimy dokonywać do dnia 31 sierpnia 2015r. na konto

Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu 25 1680 1235 0000 3000 2153 4508

z dopiskiem „konferencja 26-27 września 2015”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o pisemne zgłaszanie się

do Komisji Kształcenia DRL: e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl

lub telefoniczne pod numerami (71) 79-88-068, (71) 79-88-081

Możliwość komentowania została wyłączona.