W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej www.ptms.wpsnz.uz.zgora.pl – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
Andrzej Bugajski  i Agnieszka Zembroń-Łacny Przewodnicząca Komitetu Naukowego XXXI Zjazdu PTMS.

Więcej informacji 

Możliwość komentowania została wyłączona.