Zapraszamy na warsztaty prawne dla personelu medycznego

28 marca, Warszawa

 

Tematy, które poruszymy:

 

   1.  Personel medyczny jako uczestnik  postępowania karnego, cywilnego oraz postępowania w 

         przedmiocie odpowiedzialności zawodowej- podstawowe zasady.

    2. Personel medyczny jako świadek (prawa i obowiązki, usprawiedliwienie niestawiennictwa

          symulacja przesłuchania.

    3.  Skarga pacjenta – zasady postępowania.

    4.  Osoba wykonująca zawód medyczny jako obwiniona i oskarżona-zasady odpierania

          zarzutów, prawa i obowiązki, elementy taktyki procesowej.

    5.  Reguły sporządzania pism – praktyczne wzorce.

    6.  Dyskusja.

 

Wykładowca:       Paweł Strzelec – wykładowca akademicki, radca prawny po aplikacji

                                    prokuratorskiej, od lat prowadzący szkolenia z zakresu odpowiedzialności

                                    cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego.   

 

Rozpoczęcie zajęć:        godz. 10.00                              

Zakończenie zajęć:       godz. 14.00


Wszelkie szczegółowe informacje oraz możliwość zgłoszenia znajdują się na stronie www.pce.com.pl w zakładce “Szkolenia” –> “Szkolenia dla personelu medycznego”.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.