Organizatorzy zapraszają na organizowaną w Krakowie, w dniach 20-21 października 2023 r. III edycję konferencji Omdlenia i kardioneuroablacje 2023. Tematyka konferencji skierowana jest zarówno do specjalistów kardiologów, elektrokardiologów, elektrofizjologów, jak również neurologów.

Szanowni Państwo,

Omdlenia to problem interdyscyplinarny i złożony. Dotyczy 1% chorych zgłaszających się do oddziałów ratunkowych. Niejednokrotnie trafiających na oddziały i do poradni neurologicznych. Większość osób z naszego otoczenia doświadczyła kiedyś omdlenia. Może być to objaw łagodnych i przejściowych stanów, ale również ostatni objaw zapowiadający możliwą do zapobiegnięcia ciężką chorobę lub zgon. Omdlenie nie tylko u chorego i jego rodziny, ale także u wielu lekarzy, jest związane z niepewnością i lękiem. To dlatego eksperci wielu interdyscyplinarnych towarzystw stworzyli wytyczne, których wdrożenie i rozwijanie w praktyce stanowi klucz do sukcesu jakim jest zapobieganie urazom, wypadkom, przedwczesnym zgonom, powikłaniom i wykluczeniu z wielu aktywności. Leczyć omdlenia to przede wszystkim je diagnozować i różnicować. Przy licznych ograniczeniach, w kilku referencyjnych ośrodkach Polsce udało się wdrożyć specjalistyczne i zgodne zasadami z wytycznych "laboratoria diagnostyki omdleń". Bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce, drugim kraju na świecie od jej zastosowania w Brazylii, metoda inwazyjnego leczenia patologicznych odruchów mózgowo-sercowych związanych z napadową bradykardią serca - kardioneuroablacja.

To właśnie kardioneuroablacja oraz powiązania serca i płuc to dwa przewodnie tematy III edycji ogólnopolskiej konferencji Omdlenia2023.pl, która odbędzie się w dniach 20-21 października w Krakowie. Zapraszamy na nią praktyków z różnych dziedzin medycyny, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i unikalnymi, niejednokrotnie bardzo indywidualnie dobieranymi sposobami diagnozowania i leczenia. Dla zdrowia i pomyślności naszych pacjentów z omdleniami. 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec

specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,

elektrofizjolog - specjalista leczenia arytmii serca, 

ekspert ablacyjny Sekcji Rytmu Serca PTK

Możliwość komentowania została wyłączona.