Szkolenie dla personelu medycznego oddziałów ginekologiczno-położniczych “Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentką po stracie lub znajdującej się w trudnej sytuacji położniczej”.   

Szkolenie psychologiczne

Możliwość komentowania została wyłączona.