Organizator : Ośrodek ds. opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej Śląska Izba Lekarska w Katowicach szkolenie organizowane jest dla lekarzy z całej Polski (z możliwością podglądu przez sędziów i prokuratorów)


I / 8.01.2021 piątek
14:00:14:15 otwarcie szkolenia + informacje ogólne [15 min.] dr n. med. Ryszard Szozda – kierownik Ośrodka ds. opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej

14:15-15:00 słowo wstępne – po co szkolenie i dla kogo. [1 godz.] dr n. med. Tadeusz Urban – prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, członek Rady Ośrodka ds. opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej

15:00 – 15:45 kim jest biegły sądowy ? -“psychologia biegłego sądowego” . [1 godz.] dr n. med. Ryszard Szozda – kierownik Ośrodka ds. opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej

16:00 – 17:30 prawa i obowiązki biegłych sądowych w postępowaniu sądowym i przygotowawczym. [2 godz.] SSA Gwidon Jaworski – Sąd Apelacyjny w Katowicach

17:30 – 19:00 biegły sądowy w sprawach karnych oraz opinie dla potrzeb wydziałów karnych [2 godz.] SSA Gwidon Jaworski – Sąd Apelacyjny w Katowicach


II / 14.01.2021 czwartek
14:00 – 16:15 biegły sądowy w sprawach z zakresu prawa pracy i i ubezpieczeń społecznych oraz opinie dla potrzeb wydziałów pracy oraz wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych [3 godz.] SSA w stanie spoczynku Jolanta Pietrzak

16:30 – 18:00 opinia lekarska w oczekiwaniu adwokata / radcy prawnego [2 godz.] Adw. Marcin Nowak – Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach


III / 22.01.2021 piątek
14:00 14:30 karta pracy biegłego jako integralna część rachunku biegłego [30 min.] dr n. med. Ryszard Szozda – kierownik Ośrodka ds. opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej


14:30 – 16:00 wynagrodzenia biegłych sądowych, koszty sądowe, biegli a VAT [2 godz.] Aldona Kawalec – księgowa
16:00 – 17:30 opiniowanie dla potrzeb wydziałów rodzinnych [2 godz.] SSR Anna Kulis – Sąd Rejonowy w Bytomiu


IV / 28.01.2021 czwartek
14:00 – 15:30 biegły w sprawach o błąd medyczny oraz opinie dla potrzeb Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu Lekarskiego [ 2 godz.] dr n. med. Tadeusz Urban – prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, członek Rady Ośrodka ds. opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej

15:30 – 17:00 biegły sądowy w postępowaniu przygotowawczym oraz opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego [2 godz.]
PPR Mariusz Gózd – Prokuratura Regionalna w Katowicach

17:00-18:30 biegły sądowy w sprawach cywilnych oraz opiniowanie lekarskie dla potrzeb wydziałów cywilnych [2 godz.] SSR Anna Mucha – SR w Bytomiu, dr n. med. Ryszard Szozda

Możliwość komentowania została wyłączona.