Centrum Edukacyjne FUTURE zaprasza na „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Termin 2-7 luty 2014 w hotelu Faleza w Jastrzębiej Górze. Więcej informacji na stronie http://www.mlodylekarz.org/
 

Możliwość komentowania została wyłączona.