OIGWM POLMED zaprasza na szkolenia z zakresu „Prawa zamówień publicznych dla pracowników ochrony zdrowia”, które odbędą się:
Ø      29.10.2015, godz. 09:30-15:30 – Gdańsk,  Novotel Centrum Gdańsk, ul. Pszenna 1

Ø      04.11.2015, godz. 09:30-15:30  – Lublin, IBB Grand Hotel Lublinianka, Krakowskie Przedmieście 56

Ø      15.12.2015, godz. 09:30-15:30  – Poznań, Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118

Izba POLMED rozumiejąc trudną sytuację finansową polskich szpitali, a zarazem potrzebę szkolenia pracowników w związku z ciągłymi zmianami prawnymi, postanowiła zorganizować szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych w preferencyjnej cenie.
Szkolenia skierowane są do dyrektorów szpitali, pracowników działów zamówień publicznych i innych osób, które biorą udział w procesie organizowania postępowań przetargowych.


Szkolenie poprowadzi P. Grzegorz Czaban; Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.) W latach 2008-2009 uczestnik obrad komisji nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Podyplomowym Studium Menedżerskim przy Uniwersytecie w Białymstoku, podyplomowym Studium Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Kierownik Rady Programowej na Studium Zamówień Publicznych APEXnet CSAP. Prowadził szkolenia z zakresu procedur Banku Światowego: m.in. dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, „Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w warsztatach wynosi: 199 zł + 23% VAT  *

·                     W przypadku zgłoszenia trzech osób z jednej placówki każda osoba otrzymuje 10% rabatu

·                     W przypadku zgłoszenia pięciu osób z jednej placówki każda osoba otrzymuje 20% rabatu

Uczestnik szkolenia otrzymuje: Materiały (prezentacja, kompendium, książka); Akcesoria do notowania (segregator, notes, długopis); Certyfikat ukończenia szkolenia. Zapewniamy również posiłek.

W trakcie przerw zapraszamy na kawę i lunch.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) na adres e-mail: biuro@polmed.org.pl lub fax.: 22 853 49 92. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

* Warunki rezygnacji:  rezygnacja z warsztatów do dnia 21.10.15 bez ponoszenia kosztów, po tym terminie poniesienie całkowitej odpłatności za szkolenie

Skrócony program szkolenia (pełny program w załączeniu):

I. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Ustalenie wartości zamówienia

3. Dialog techniczny w zamówieniach publicznych

4. Pozacenowe kryteria oceny ofert

II. Praca z ofertami

1.  Wezwanie do złożenia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,

2. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych, w sposób istotny niewpływających na treść oferty,

3. Przesłanki odrzucenia oferty

III. Zmiana umowy w sprawie zamówień publicznych

1. Pojęcie istotnych zmian

2. Procedura wprowadzania zmian do umowy wynikająca z art. 144 ustawy PZP

3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w ramach klauzuli 357’ k.c.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Wyrobów Medycznych POLMED
ul. Dominikańska 14
02-738 Warszawa
tel./fax.: +48 22 853 49 92
tel.kom.: +48 668 538 770
www.polmed.org.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.