Zapraszamy Lekarzy Rodzinnych na bezpłatne szkolenie 9 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 do sali konferencyjnej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 4/6. Szkolenie lekarzy POZ na temat używania substancji psychoaktywnych, w tym nowych substancji psychoaktywnych, wczesnej interwencji oraz metod terapii, w tym leczenia substytucyjnego.

Wykłady:
• podstawy teoretyczne uzależnień w tym uzależnień behawioralnych, przypadki kliniczne osób uzależnionych – prof. Edward Jacek Gorzelańczyk
• interwencje w systemie POZ profilaktyki  uzależnień i leczenia osób uzależnionych, uzależnienie od leków benzodiazepin i innych leków uspokajających oraz od alkoholu – prof. Marcin Ziółkowski
• biofeedback jako metoda wspomagania nie tylko osób uzależnionych – dr Julia Feit
Zadanie realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – agendy Ministerstwa Zdrowia.
Za szkolenie przyznawane jest 9 punktów edukacyjnych
Rejestracja na Szkolenie:
mobile: +48 603 261 116
j.feit@domsueryder.org.pl
Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”

Możliwość komentowania została wyłączona.