Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy dentystów
z całego kraju na szkolenia: Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne.
Kursy zakończone egzaminem (egzaminy płatne zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązujących Rozporządzeniach MZ)

Terminy: 29.02.2016; 07.04.2016; 08.04.2016
Zapisy: www.odz.nil.org.plMożliwość komentowania została wyłączona.