Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Łodzi we współpracy z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia organizuje kurs dla lekarzy dentystów ubiegających się o nadanie uprawnień: INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu „S”.

Termin: 5 – 7 września 2014
5- 6.09 od godz. 8.00 w piątek i sobotę
7.09. od godz. 9.00 w niedzielę (zajęcia seminaryjne + egzamin pisemny)

Miejsce: Klub Lekarza w Łodzi, ul. Czerwona 3
Za udział w kursie uczestnik otrzyma 15 punktów edukacyjnych.

Sposób rejestracji:
– w OIL w Łodzi
W pierwszej kolejności należy dokonać wpłaty 50,- PLN na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 9810203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „opłata za kurs IOR 5-7.09.2014”, a następnie wysłać indywidualne zgłoszenie na adres e-mail: u.pruszynska@hipokrates.org (imię i nazwisko, telefon oraz dane do faktury).
– w KCORwOZ

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie przez OIL w Łodzi, będzie przesłanie do uczestnika link-u celem dokonania rejestracji w Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Po prawidłowej rejestracji (wszystkie pola z * muszą być wypełnione) każdy uczestnik dostanie tzw. zwrotkę na e-mail podany w trakcie rejestracji o jej pomyślnym przebiegu i danymi, jakie zawarł w formularzu.

Opłatę za egzamin wnosi uczestnik do KCORwOZ w wysokości 336,- PLN na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej do dnia 28.08.2014: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, ul. Smugowa 6 91-433 Łódź, nr rachunku bankowego: 54 1010 1371 0015 1522 3100 0000
tytułem: egzamin IOR 07.09.2014 (imię nazwisko)

Formularz rejestracyjny będzie aktywny do dnia 28.08.2014 (czwartek do godziny 15.00).

Uczestnicy szkolenia! Proszę mieć na uwadze, że “orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące” musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do takiego rodzaju badań (lekarza  z tzw. “J” na pieczątce).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwość komentowania została wyłączona.