Zapraszamy na Kongres Neurologia Medforum 2016 7-9 kwietnia 2016 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle (www.neurologia2016.medforum.pl). Kongres Neurologia Medforum 2016 przebiegać będzie pod hasłem “Nowe terapie w neurologii”.

Naszym celem jest przybliżenie uczestnikom najnowszych badań nad metodami terapeutycznymi w neurologii, ponadto chcemy przyjrzeć się współpracy neurologów ze specjalistami innych dziedzin medyny, m.in. neurochirurgii, rehabilitacji czy psychiatrii. W sesjach warsztatowych poruszaną będą m.in.: interakcje leków neurologicznych i “somatycznych”, aspekty prawne pracy neurologa, dieta pacjenta neurologicznego, postępowanie z roszczeniowym pacjentem.

Kongres odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia 2016. Odbędzie się 7 sesji wykładowych, 3 sesje warsztatów równoległych oraz prezentację e-posterów. Planujemy udział gości zagranicznych z tłumaczeniem symultanicznym.

Prof. Andrzej Szczudlik

Możliwość komentowania została wyłączona.