Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, która odbędzie się w Lublinie w dniu 28 listopada 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wszelkie informacje dostępne są na stronie KUL

W imieniu komitetu organizacyjnego,
dr Michał Zawiślak
Katedra Prawa Wyznaniowego KUL


Możliwość komentowania została wyłączona.