Zapraszamy na konferencję otwierającą cykl szkoleń kadry medycznej i zarządzającej sektorem ochrony zdrowia, realizowanych w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Beneficjentem jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. W załączeniu przesyłamy zaproszenie.

Celem konferencji jest  przedstawienie założeń Projektu, działań jakie zostaną zrealizowane oraz korzyści wynikających z Projektu. Ponadto zaprezentowany zostanie zakres tematyczny szkoleń oraz funkcjonalność platformy e-learningowej, wykorzystywanej w procesie szkoleniowym.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie w dniu 12 września 2014 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji poprzez wypełnienie załączonego poniżej FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 9 września 2014 r.

http://csioz.gov.pl/konferencja/

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 597-09-68 lub pisząc na adres d.maj@csioz.gov.pl.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.