Konferencja międzynarodowa, pt.: “Frontiers in Cancer Prevention: Fulfilled Promises, Translational Challenges and Future Directions”, 24-26 czerwca 2015 r. Miejsce konferencji: Uniwersytet Gdański, Gdańsk. Za udział w konferencji dla uczestnika (lekarza) 23 punkty edukacyjne.

 

Celem konferencji jest wymiana opinii i doświadczeń na temat obecnego stanu wiedzy o prewencji chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem roli diety. Swoimi doświadczeniami będą się dzielić naukowcy o uznanej międzynarodowej renomie w tej dziedzinie (m.in. Silvio De Flora, Rajesh Agarwal, John DiGiovanni, Shivendra Singh, De-Xing Hou, Xiaolin Zi, Pier-Luigi Lollini, Jan Lubiński, Alicja Wolk), którzy przedstawią nowe cele molekularne chemoprewencji nowotworów, osiągnięcia w immunoprewencji oraz dane epidemiologiczne wiążące dietę z ryzykiem choroby nowotworowej.

 

Wydarzeniem towarzyszącym  będzie letnia szkoła chemoprewencji (Summer School on Chemoprevention),w której młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań.

 

Sesje:

Mechanisms of cancer chemoprevention

The new molecular targets for cancer prevention and treatment

Nutritional epidemiology and biomarkers of cancer prevention

Novel approaches and targets for cancer prevention and control

Herbal and dietary agents in cancer prevention and treatment

 

Więcej informacji na stronie: http://cancerprevention.edu.pl/

Możliwość komentowania została wyłączona.