W dniach od 22 do 24 września 2016 r. w Trójmieście (Gdańsk) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja zatytułowana „Etyka w medycynie – między teorią a praktyką”, której głównym organizatorem jest Zakład Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Organizatorzy konferencji swoje zaproszenie kierują przede wszystkim do przedstawicieli zawodów medycznych, nie pomijają jednak wszystkich tych, którzy wykazują zainteresowanie problemami etycznymi we współczesnej medycynie. Podstawowym celem konferencji jest próba zaktywizowania środowiska lekarzy-praktyków do szerszego spojrzenia i namysłu nad zmianami dokonującymi się w medycynie oraz przeobrażeniami w praktyce zawodów biomedycznych.


Podczas trwania obrad zostanie poruszona szeroka tematyka. Wśród tematów znajdujących się w agendzie, znajdują się m.in. stałość wartości a zmienność norm etycznych w medycynie; wyzwania etyczne w medycynie paliatywnej; Kodeks Etyki Lekarskiej: teoria czy rzeczywisty przewodnik?; wyzwania etyczne współczesnego lekarza ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ratunkowej, rodzinnej i onkologii.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicz i Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Marcina Gruchały.

W Komitecie Naukowym konferencji znaleźli się m.in:

prof. Paweł Łuków – ekspert w zakresie etyki normatywnej i współczesnej etyki kantowskiej, etyki klinicznej (kwestie dot. świadomej zgody), etyki transplantacji, dyskursu bioetycznego w społeczeństwie demokratycznym

prof. Oktawian Nawrot – ekspert z zakresu filozofii i teorii prawa, kwestii etycznych i prawnych implikacji rozwoju biologii i medycyny; autor takich książek jak: Nienarodzony na ławie oskarżonych (2007), Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy (2011)

dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski – ukończył studia medyczne, filozoficzne oraz doktoranckie z zakresu prawa; członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
 
prof. Kazimierz Szewczyk – członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, członek Komitetu Bioetyki PAN; autor podręczników bioetyki Etyka i deontologia lekarska, Dobro, zło i medycyna; ekspert w zakresie bioetyki, etyki profesji, filozofii medycyny i biologii.Możliwość komentowania została wyłączona.