Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na konferencja medyczną “Komunikacja w relacji pacjent – rodzina – personel medyczny”
. Konferencja odbędzie się 8 czerwca br. w Kampusie Uniwersyteckim im. Ryszarda Rumianka w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, aula 101). Za udział w konferencji będą przysługiwać punkty edukacyjne dla lekarzy.



Rada naukowa konferencji:
ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz (UKSW)
prof. UR dr hab. n. med. Romuald Krajewski (NIL)
prof. dr hab. Anna Doboszyńska (WUM)
dr Leszek Karski (UKSW)

Program konferencji:
9.00 – 9.15 Przywitanie gości, uroczyste otwarcie konferencji: Rektor UKSW – ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej – Maciej Hamankiewicz
9.15 – 9.45 Wykład inauguracyjny: prof. UR dr hab. Romuald Krajewski

SESJA I: Komunikacja w procesie terapeutycznym
9.45 – 11.45 (4 x 30 minut)
1. Specyfika komunikacji w procesie terapeutycznym (dr Hanna Hamer)
2. Komunikacja na poziomie lekarz – pacjent – rodzina (dr n. med. Konstanty Radziwiłł)
3. Kominunikacja pielęgniarka – pacjent (prof. dr hab. Anna Doboszyńska)
4. Komunikacja z personelem medycznym – perspektywa pacjenta (dr n. med. Ewa Borek)

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

SESJA II: Wybrane zagadnienia komunikacji w opiece specjalistycznej
12.00 – 14.00 (4 x 30 minut)
1. Informowanie o prawach pacjenta w obszarze ochrony zdrowia psychicznego – perspektywa Rzecznika (mgr Błażej Kmieciak)
2. Wybrane problemy komunikacji w pielęgniarstwie specjalistycznym (dr n. med. Grażyna Rogala -Pawelczyk)
3. Komunikacja z pacjentem małoletnim (ekspert z Centrum Zdrowia Dziecka)
4. Komunikacja z pacjentem u kresu życia i z jego bliskimi (dr n. med. Paweł Grabowski)

14.00 – 14.30 Lunch

SESJA III: Etyczno – prawne uwarunkowania komunikacji w procesie terapeutycznym pacjentów i ich rodzin
14.30 – 16.30 (3 x 30 minut)
Obowiązki lekarza względem pacjenta w procesie terapeutycznym w świetle KEL                i Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty (dr n. med. Jacek Antoni Piątkiewicz)
Dialog terapeutyczny w kontekście wymogów prawnych – uprawnienia i obowiązki (dr Leszek Karski)
Komunikacja z rodzinami pacjentów w kontekście wymogów prawnych (dr Marcin Śliwka)
Relacje lekarz – pacjent – rodzina w świetle Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego (mgr Wojciech Wojtal, dr n. med. Anna Mosiołek)

Panel dyskusyjny: Wybrane problemy w komunikacji rodzina – pacjent – personel medyczny
16.30-17.30 (60 minut: kazusy i dyskusja z uczestnikami)
Moderator: Dr Hanna Hamer
Uczestnicy panelu: ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz (UKSW), prof. UR dr hab. Romuald Krajewski (NIL), prof. dr hab. Anna Doboszyńska (UWM), mgr Wojciech Wojtal (UKSW), dr n. med. Ewa Borek („My pacjenci”), dr n. med. Paweł Grabowski.

Możliwość komentowania została wyłączona.