Komisja Stomatologiczna ORL w Łodzi oraz Koło Młodych Lekarzy zapraszają 
lekarzy i lekarzy dentystów – członków OIL w Łodzi  na  konferencję pt.: MIĘDZY NAMI LEKARZAMI
Konferencja odbędzie się w terminie 24-25 kwietnia 2015 r
w Zajeździe „Rozdroże” w Nieborowie www.zajazd-nieborow.pl
 

Rejestracja uczestników w dniu 24.04.2015 od godz. 14,00 do godz. 16,00.

Program:
24.04.2015
Wykłady: 16,30-18,40 (z 10 min przerwą między wykładami)
1.Zanikowy nieżyt błony śluzowej gardła u pacjentów po usunięciu migdałków podniebiennych – prof. dr hab. med. Magdalena  Józefowicz-Korczyńska,
2.Przez usta do serca, czyli o związku współczesnej periodontologii z kardiologią. – dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
20,00 - kolacja
 
25.04.2015
8,30 - 9,30 - śniadanie
Wykłady: 10,00-13,30 (2 x po 15 min. przerwy między wykładami)
1.Czy można żyć bez zębów – konsekwencje źle rehabilitowanego narządu żucia. –  dr n. med.  Aneta Doliwa-Augustowska
2. Dlaczego onkolog bardzo potrzebuje pomocy lekarza dentysty –   prowadzenie pacjentów z chorobą nowotworową. - dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek,
3.Stomatologia zapobiegawcza – (z) czym to się je? – dr n. med. Małgorzata Paul-Stalmaszczyk
14,00 - obiad

 

Za udział w konferencji uczestnik otrzymuje 5 punktów edukacyjnych.

 Koszt uczestnictwa wynosi  230,00 zł.


 

Sposób rejestracji:

–  wypełnić  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (zamieszczony w treści  ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA. )

 Czekać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, następnie

  – dokonać w ciągu 2 dni wpłaty 230,- PLN  na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska  w Łodzi 98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „opłata za Konferencję 24-25.04.2015”.

 Wpłata decyduje o wpisaniu na listę uczestników.

 Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.04.2015 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.