Grupa Balinta – trening Balintowski to grupowe spotkania mające na celu doskonalenie umiejętności terapeutycznych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą innym.  W czasie treningu nacisk kładziony jest przede wszystkim na próbę zrozumienia problemów, z jakimi boryka się podopieczny oraz własnych emocji z tym związanych. Praca w grupie pozwala poszerzyć spojrzenie na owe problemy i wypracować nowe, bardziej efektywne sposoby radzenia sobie z nimi. Poddanie problemu klienta tej formie superwizji, uwalnia fachowca od napięcia i poczucia niekompetencji, zapobiegając tym samym wypaleniu zawodowemu, tak często spotykanemu u osób zajmujących się pomaganiem innym. 

 Rozpoczęcie zajęć zaplanowano w  trzecim kwartale 2020 r.. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu. Terminy spotkań: piątek godz. 18:00-20:00 (09.10, 27.11 oraz 11.12.2020)

Więcej informacji

Z uwagi na okres pandemii, w 2020 r. spotkanie są nieodpłatne dla lekarzy OIL Gdańsk. 

Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie mailowo, mail: drmarekkobus@gmail.com,

Proszę o dopisek Grupa Balinta Izba Lekarska Gdańsk, decyduje kolejność zgłoszeń, liczna miejsc ograniczona

Serdecznie zapraszam,

dr n. med. Marek Kobus

 

Możliwość komentowania została wyłączona.