Zapraszamy na IX Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”. Czy lekarz może pomóc choremu umrzeć? 19 maja 2016 roku w Krakowie w teatrze im. Juliusza Słowackiego.

Organizator: Medycyna Praktyczna

Współorganizatorzy:

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie

Towarzystwo Internistów Polskich

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Współpraca: American College of Physicians

 

Komitet organizacyjny:

Dr n. med. Piotr Gajewski (przewodniczący, Redaktor naczelny Medycyny Praktycznej)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (Prezes-elekt Towarzystwa Internistów Polskich)

Dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik (Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie) 

Dr Marek Krobicki (Prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej)

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja (Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie)

Dr hab. Andrzej Muszala (Dyrektor Międzywydziałowego Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar (Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej)

 

Cele sympozjum:

wskazanie roli lekarzy w opiece nad chorymi umierającymi

– ocena znaczenia różnych interwencji, takich jak wzmacnianie godności umierającego oraz sposobów reagowania lekarzy na prośby chorych o przyspieszenie śmierci

 

Program (godz. 10.00–16.00)

Współczesne umieranie i możliwe sposoby udzielania pomocy umierającemu choremu przez lekarza – dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK (Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Tematyka: szczególne wyzwania okresu umierania we współczesnej medycynie; interwencje stosowane w różnych krajach w stosunku do osób umierających.

Znaczenie duchowości w okresie umierania chrześcijanina – Ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC

Tematyka: do czego może się odwołać lekarz w zakresie duchowości chorego chrześcijanina, żeby lepiej się nim opiekować; co może przeszkadzać a co pomagać w sferze duchowości w okresie umierania?

Znaczenie duchowości w okresie umierania osób niewierzących w Boga – prof. Carlo Leget (University of Humanistic Studies, Utrecht, Holandia; Wiceprezydent European Association for Palliative Care [EAPC], Przewodniczący EAPC Taskforce on Spiritual Care in Palliative Care)

Tematyka: gdy chory niewierzący w Boga prosi o śmierć – do czego można się odwołać w zakresie jego duchowości; co może pomóc lekarzowi opiekować się takim chorym.

Duchowość chorego, jego pełnomocnika i duchowość lekarza w procesie podejmowania decyzji pod koniec życia – prof. Daniel Sulmasy (Department of Medicine and Divinity School, University of Chicago, USA)

Tematyka: podejmowanie decyzji medycznych pod koniec życia; rezygnacja z terapii podtrzymujących życie – zaprzestanie terapii daremnej czy przyspieszenie śmierci; jak lekarz ma sobie radzić ze swoimi wątpliwościami i niepokojami w sferze duchowej;  konflikt duchowości pacjenta lub jego pełnomocnika i lekarza w odniesieniu do podejmowanych decyzji medycznych.

Czy i jak lekarz może pomóc choremu, który prosi o śmierć? – prof. Raymond Voltz (Department of Palliative Medicine, University of Cologne, Kolonia, Niemcy)

Tematyka: co się kryje za prośbą chorego o przyspieszenie śmierci; międzynarodowe stanowisko w sprawie definicji prośby o przyśpieszenie śmierci – w jaki sposób lekarz może odpowiedzieć na taką prośbę, jakie interwencje mogą być pomocne.

 Pełnomocnik medyczny w Polsce – propozycja Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia – dr hab. Marek Czarkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej)

Tematyka: propozycja powołania pełnomocnika medycznego; w jaki sposób może wpłynąć na sposób postępowania lekarza w stosunku do umierających chorych w Polsce.

Regulacje prawne w Polsce związane z okresem umierania – czy lekarz pozwalający choremu umrzeć jest bezpieczny? – dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska (Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie)

Tematyka: co jest w Polsce uregulowane prawnie w odniesieniu do decyzji medycznych w okresie umierania; co lekarz może zrobić, aby czuć się „bezpiecznym” w opiece nad chorym umierającym.

Godność ukryta w umieraniu – sposoby wzmacniania godności umierającego chorego przez lekarza – prof. Harvey Max Chochinov (University of Manitoba, Kanada; Manitoba Palliative Care Research Unit)

Tematyka: co kryje się pod słowem „godność” w umieraniu; jak lekarz może wzmacniać godność umierającego

Gdy umierający ma do wyboru samobójstwo wspomagane lub opiekę paliatywną – czy można coś zrobić, aby chciał jednak żyć? – dr Piotr Sobański (Palliativzentrum Hildegard, Bazylea, Szwajcaria)

Tematyka: historie chorych z codziennej pracy lekarza medycyny paliatywnej w Szwajcarii.

Dyskusja panelowa

 

Możliwość komentowania została wyłączona.