Handbook dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, polska wersja Kryteriów BEERS i STOPP/START - bezpłatny materiał Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

Szanowni Państwo,

W ramach projektu pt. „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” realizowanym z  Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego ze środków Islandii, Norwegii i Lichtenstein w ramach Funduszy EOG powstał rezultat: polska wersja wytycznych farmakoterapii geriatrycznej - Handbook dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, polska wersja Kryteriów BEERS i STOPP/START.
Jest on udostępniony do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej pod adresem: Wytyczne farmakoterapii geriatrycznej. Polska wersja kryteriów Beers i STOPP/START | Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa (fundacjafcis.pl)

Jest to narzędzie wspierające prowadzenie właściwej terapii leczniczej osób starszych, które może być również wykorzystane do prowadzenia szkoleń i warsztatów, zarówno akademickich jak i zawodowych dla pracowników ochrony zdrowia.

Prosimy o promowanie pierwszego tego typu opracowania w Polsce poprzez umieszczenie na Państwa stronie internetowej, przekazanie Wytycznych i kryteriów swoim współpracownikom.

Zapraszamy do współpracy z Komitetem ds. Praw Pacjenta Seniora i Geriatrii stworzonym przy Fundacji FCIS w celu rozwoju geriatrii w Polsce. 

W razie pytań i konsultacji prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku,

Dominik Sołowiej

www.fundacjafcis.pl

e-mail: kontakt@fundacjafcis.pl

tel. kom. 510245289

Możliwość komentowania została wyłączona.